Epigenetik Devrimi

Mayıs 21, 2022

Alanın yirmi yıllık tarihini incelerken aynı zamanda en son bulguları ve yenilikleri ele alan kitap, epigenetiğin temellerine bir giriş niteliğinde.

Comments

Comments for this post are closed.