Homo Academicus

Ekim 16, 2021

Pierre Bourdieu, akademik alanın sınırları içinde habitusu, edinilmiş ya da tevarüs etmiş sermaye türleri dahilinde konum alışı ve stratejileriyle Homo Academicus’un bütüncül bir portresini çiziyor.

Comments

Comments for this post are closed.