Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme: Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye

Ocak 28, 2021

Türkiye’de gittikçe genişleyen göç alanında bilgi üretimine katkı sağlarken, göç, kamu politikası, yönetişim ve sosyal hizmetler alanlarında çalışanlar için de çok önemli bir kaynak niteliğindedir.

Comments

Comments for this post are closed.