Bu kitap, 27 Mayıs darbesi ile sonuçlanan 1950-1960 dönemi siyasal gelişmelerini incelemeye ve Cumhuriyet döneminin ilk olmasa da en uzun demokrasi tecrübesini değerlendirmeye çalışıyor. Diğer taraftan, 1950’ler Türkiye’sinde siyasetin demokratikleşmesi sürecini zorlaştıran ve kolaylaştıran yapısal faktörler üzerinde durarak sürecin daha başından başarısızlığa mahkûm olduğu görüşünü sorguluyor. Dönemin siyasetini, milli devleti oluşturma ve toplumu modernleştirme misyonu ile kendi meşruiyetini sağlamaya çalışmış askeri/sivil bürokrasi ve onun toplumsal müttefiklerinin oluşturduğu bir grup ile, seçimlerle gelen ve bu gruba tepki duyan farklı birçok grubu bünyesinde barındıran yeni elitlerin oyunun kuralları ve rejim içindeki konumları üzerindeki anlaşmazlıklarının hikâyesi olarak okumayı öneriyor.

Önsöz
Giriş
Bazı Kavramlar; Siyasal Rejim, Demokrasi, Darbe

BİRİNCİ BÖLÜM Demokratikleşme
Erken Cumhuriyet Dönemi
Demokratikleşme Kararı
Demokrat Parti’nin Kuruluşu, Geçiş Süreci, Kaçırılan Fırsatlar
Sosyal, Siyasal Yapılar ve Demokrasi: Bir Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM Yeni Dönem
1950 Seçimleri, İktidarın El Değiştirmesi ve Yeni Hükümet
Demokrat Parti: Toplumsal Taban, Kimlik
İktidarın İlk Yılları
Demokrat Parti: Devlet, Toplum ve Muhalefet Anlayışı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhalefet Cephesi
Cumhuriyet Halk Partisi
Basın
Üniversite ve Öğrenciler
Ordu,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hükümetin Sonbaharı
Yıpranma Süreci
Bir Parantez: Liderlik Sorunu
1957 Seçimleri
Vehimler ve Otoriter Eğilimler
Sertleşen Muhalefet

BEŞİNCİ BÖLÜM Darbe
Bir Eşik Noktası: Tahkikat Komisyonu
“Yeraltı” Muhalefeti: CHP ve Öğrenciler
Askerler ve Darbe Hazırlıkları
Rejimin Sonu / Darbe Önlenebilir miydi?
Sonuç
Kaynakça
Dizin

_