MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

    1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Unvan : İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İşletmesi

(Kısaca “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi : Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No:2/13 Eyüpsultan-İstanbul

Vergi Dairesi : Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 481 062 0627
Telefon : 0212 311 64 63

E-mail : [email protected]

İnternet sitesi : [www.bilgiyay.com]

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER
Müşteri olarak ürün(ler) satın alan kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Kısaca “ALICI” olarak anılacaktır)

18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler mesafeli satış sözleşmesinin tarafı (ALICI) olamazlar.

  1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Bakan : Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık : Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Satıcı : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

Alıcı : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Site : SATICI’ya ait internet sitesini,

Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Taraflar : Satıcı ve Alıcıyı,

Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu mesafeli satış sözleşmesini,

Ürün : Alışverişe konu olan kitapları ifade eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya www.bilgiyay.com alan adlı internet sitesi (“internet sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen kitapların (Ürün) satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Ürünün(lerin) türü, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmakta olup, detayları siparişin verildiği zamanda internet sitesinde belirtilmektedir. Ayrıca, ürüne(lere) ilişkin detaylı bilgiler, sipariş sonrası ALICI’nın üye olurken belirttiği e-mail adresine gönderilmektedir.