Ali Pehlivan

1977’de Diyarbakır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Haziran 1998’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Kabahatler Hukukunun Genel Esasları” isimli doktora teziyle 16 Ocak 2012 tarihinde “hukuk doktoru” unvanını aldı. Dr. Ali Pehlivan’ın “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İntihara Yönlendirme Suçu” (Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, İstanbul 2013, 261-301), “Soruşturma Evresinde Müdafi ve Vekilin Evrak İnceleme Yetkisi” (Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFHAD. Cilt 19, Sayı:2 (2013), 1589-1637), “Avukatın Bürosu ve Konutunun Aranması” (Akademik Yaşamının 55. Yılı Onuruna Rona Aybay’a Armağan, Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı- Aralık 2014, 1925-1958), “Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunlar” (Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek, Editör: Haluk İnanıcı, Kasım 2015, 201-225) gibi makaleleri bulunmaktadır. Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan yazar, bazı vakıf üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile Kabahatler Hukuku alanında dersler vermektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Hukuka Giriş

Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay’ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış… Detay

 55,00  41,25