Anlı Ataöv

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Anlı Ataöv, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını stratejik planlama ve çevre psikolojisi üzerine ABD’de Ohio State Üniversitesi’nde yürüttü. Ardından planlamada eylem araştırması konulu ikinci doktora çalışmasını da Norveç Bilim Üniversitesi’nde (NTNU) tamamlayan Ataöv, Türkiye, ABD, Norveç, Danimarkave İngiltere’de plancı, araştırmacı ve danışman olarak farklı ulusal ve uluslararası kurum vekuruluşlarında çalıştı; 2012 - 2013 yılları arasında SUNY Binghamton Üniversitesi’nde ders verdi.

2004’den bu yana ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmakta olan yazar, yirmi yıla yakın bir süredir farklı ölçek (mahalle, kent, bölge), kurum (özel, kamu, sivil toplum) ve gruplarla, doğal çevre ve kültürel miras koruma, sürdürülebilir gelecek planlama, toplumsal güçlendirme gibi katılımlı planlama pratiklerini bilimsel bilgi üretim süreci olarak yönetmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor