Daniel G. Bates

Daniel G. Bates City University of New York, Hunter College ve Graduate School Antropoloji Bölümü'nde emeritus profesör ve öğretim üyesidir. Türkiye, İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Ürdün, Mısır, Kenya ve Uganda'da antropoloji araştırmaları yapmıştır. Eğitimini İstanbul Robert Kolej, Freiburg Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Türkiye'ye ilk kez 1959 yılında Robert Kolej'in ilk öğrencilerinden biri olarak gelmiş ve bu kararın her zaman için hayatının geri kalan yılları ve kariyeri için son derece olumlu bir etkisi olduğuna inanmıştır. İstanbul'da sadece on sekiz ayını geçirmiş olmasına rağmen uzun süreli dostluk ilişkileri kurmuş ve elli yıl boyunca düzenli olarak Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Profesyonel çalışmalarının birçoğunu Türkiye'de ya da etnik Türklerle birlikte yapmıştır. Buradaki çalışmalarına ilk kez 1968 yılında Gaziantep bölgesinde antropoloji doktorasını yapmak üzere geldiğinde başlamıştır. Bu süre zarfında İslahiye çevresindeki Yörük yerleşimlerindeki kırsal ve kentsel yaşama ait malzemeler toplamıştır. 1973 ve 1974 yıllarında İran'ın kuzeyinde yaşayan Yomut ve Göklen Türkmenleri üzerinde yürütülen geniş çaplı demografik bir çalışmaya katılmıştır. Son yirmi yıldır Mısır, Kenya ve daha farklı yerlerde çalışmakta, aynı zamanda New York Hunter College'de antropoloji dersleri vermeye devam etmektedir. 1990 ve 1991 yıllarında Bulgaristan'da yaptığı alan çalışması yeniden Türk kökenli topluluklarla çalışma yapmasında etkili olmuş, burada Türk azınlıkların eski komünist rejimin sert politikalarına karşı gösterdikleri tepkileri ve demokrasiye geçişte oynadıkları rolü belgelemiştir. 1990-1991'de Boğaziçi Üniversitesi'nde, 1998-2002'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ders vermiştir. Halen iki ayda bir yayımlanan Human Ecology: an Interdisciplinary Journal adlı derginin genel yayın yönetmenliğini yürütmekte ve City University of New York, Hunter College'daki görevine devam etmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor