Mesut Gülmez

Prof. Dr. Mesut Gülmez, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1966 yılında tamamladı ve Fransa’da “Yönetim Bilimi” alanında doktora eğitimi aldı. 1981’de “Sosyal Siyaset” ve 1988’de “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” dallarında doçent ve profesör unvanlarını

aldı. 1998-1999’da, BM İnsan Hakları Eğitimi Onyılı Ulusal Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Ius Primi Viri International Association’ın (IPV) İnsan Hakları Eğitimi Onyılının Uygulanması Uluslararası Komitesi üyesidir. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kurucu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı’nın kurucu ve ilk yönetim kurulu üyesidir. 2002-2005 arasında, TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Danışma Kurulu ile Yürütme Kurulu üyesi görevlerinde bulundu. 2013-2015 arasında, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İnsan Hakları İhtisas Komitesi üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Müdürü görevinde bulunduğu TODAİE’de; “Türkiye’de Çalışma İlişkileri”, “Uluslararası Çalışma İlişkileri”, “İnsan Haklarının Uluslararası Korunması” derslerini verdi, çeşitli konularda seminerler yaptı. 1992-2003 arasında, AÜ SBF’de “Uluslararası Sosyal Politika” dersini okuttu. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ÇEEİ doktora programında, “İnsan Hakları Belgelerinde Sendikal Hak ve Özgürlükler” dersi verdi. 2009-2013 arasında, uluslararası ve ulusal düzeylerde dönüşümlü olarak düzenlenen Sosyal Haklar Sempozyumları ile 2014-2017 yılları arasında Sosyal İnsan Hakları Sempozyumlarını gerçekleştiren Akdeniz, Pamukkale (2), Kocaeli (2), Muğla Sıtkı Koçman, Uludağ ve Anadolu Üniversiteleri’ne, sempozyumların düzenleme kurullarında yer alarak katkıda bulundu.

Çok sayıda armağan kitapta, dergi, gazete ve ansiklopedilerde makale ve yazıları yayınlandı. Bazı kitapları şunladır: Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), 1983, 1991, TODAİE Yay.; Türkiye Belgesel Çalışma İlişkileri Tarihi (1936 Öncesi), 1983, TODAİE Yay.; Memurlar ve Sendikal Haklar, 1990, İmge Yay.; Dünyada Memurlar ve Sendikal Haklar, 1996, TODAİE Yay.; İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi: Egemenlik İnsanındır, 2001, TODAİE Yay.; Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Görüşme Hukuku, 2002, TODAİE Yay.; Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, 2004, TBB Yay.; Uluslararası Sosyal Politika, 2000, TODAİE Yay., 2003 ve 2008, Hatiboğlu Yay.; Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, 2008, Hatiboğlu Yay.; 4/C Anarşisi: Hukuksuz Dayanaklarıyla 4/C ve 4/C’liler, 1965–2012, 2012, Legal Yay.; Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa mı, 2013, Hatipoğlu Yay.; Sendikal Hakların Ulusalüstü Kuralları, Oluşumu ve Uygulanması, 1919-2014, 2014, Hatipoğlu Yay.; Belgeleriyle Birleşmiş Milletler Türk Derneği Davaları (2000-2004), 2014, Selvi Yay.; İçimdeki Ukde, İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İmtihanı, 2015, Siyasal Kitabevi Yay.

Tek bir sonuç gösteriliyor