Ömerül Faruk Bölükbaşı

Ömerül Faruk Bölükbaşı, Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2010 yılından beri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi dersleri vermektedir. Osmanlı malî, sosyal ve ekonomik tarihinin çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir. Elinizdeki bu kitabın çıkış noktası olan doktora tezi, 2013 yılında Dünya Şirketler Grubu tarafından verilen Demirkent Tarihi Ödülü’nü kazanmıştır. Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: Sultan II.Abdülhamid Döneminde Mali İdare [Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2005] isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Tek bir sonuç gösteriliyor