Tuğba Metin Açer

1985 yılında Antalya’nın Finike ilçesinde doğdu. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2013 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Etnik ve Dinî Kimliklerin Siyasal Katılım Biçimi Üzerindeki Etkisi: Hakkârili Kadınlar Örneği” adlı teziyle, doktorasını ise 2017 yılında yine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Başörtülü Yoksul Kadınların Ötekisi-Esenler Örneği” adlı teziyle tamamlamıştır. Akademik çalışmalarında toplumsal cinsiyet, kimlik, etnisite, yoksulluk ve ötekileştirme üzerine odaklanan Metin Açer, özellikle toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinde sosyal temeller üzerine inşa edilen kadın kimliğini ele almaktadır. Etnisite, inanç, sınıf vd. sosyal kategoriler temelinde homojen bir bütünlük olarak genelleştirilen “kadın” olgusuna eleştirel yaklaşarak ve toplumun çeşitli kesimlerinden kadınların kendi hikâyelerini dinleyerek farklı “kadın”lık hallerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Tuğba Metin Açer, halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tek bir sonuç gösteriliyor

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Başörtülü Yoksul Kadınların Ötekileri

1990’lı yıllardan itibaren İslami kimlik politikasında Müslüman kadın kimliğinin en önemli simgesi ve İslami giyim tarzının en önemli unsuru olan türban, siyasi ve toplumsal tartışmaların… Detay

 38,00  28,50