Tülay Arın

1945 yılında Söke’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Şubesi’den mezun oldu. 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri Washington D.C.’deki George Washington Üniversitesi , The Graduate School of Arts and Sciences’da, “Structural Transformation of the Turkish Manufacturing Industry: Roles of Public and Private Sector Investments and Investment Encouragement Policies” başlıklı çalışmasıyla iktisat doktoru ünvanını aldı.
1976-77 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Makro Ekonomi” dersleri verdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’ne asistan doktor olarak atandı. 1978 Mayıs’ında, aynı Fakülte’deki meslektaşlarından Cengiz Arın’la evlendi. 1994’de profesör oldu. 2005 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Kamu ekonomisi, maliye teorisi, maliye politikası, iktisat stratejileri, iktisadi planlama, iktisadi kalkınma, gelir dağılımı, kadının iktisadi durumu, kadın ve ekonomi, bilimsel araştırma teknikleri gibi alanlarda çeşitli lisans ve lisansüstü programlarda dersler verdi. Üniversite’de çeşitli akademik ve yönetsel kurul ve komisyonlarda çalıştı; İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yönetsel görevler üstlendi. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları-Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu-Parlamentonun Bütçe
Denetim Sürecinde Etkinliğinin Artırılması isimli III. numaralı Alt Komisyonu’nda üyelik görevinde bulundu. 30 Ağustos 2009 tarihinde vefat etti.

Tek bir sonuç gösteriliyor