Ayşegül Yakar Önal

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 1993 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevlidir. Kent ekonomisi, yerel yönetimler maliyesi, vergileme-birikim-bölüşüm ilişkileri ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Tek bir sonuç gösteriliyor