David Harvey

1935’te İngiltere’de doğdu. 1961’de Cambridge Üniversitesi’nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından 1969’da ABD, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne geçti. Çeşitli üniversitelerde dersler ve konferanslar verdiği akademik çalışmaları içinde sayısız makaleye ve çok ses getiren, birçok dile çevrilen kitaplara imza attı. 2001’de City University of New York’ta çalışmaya başladı. Harvey’in çalışmalarının en önemli özelliği, Marksist kurama uzamsallık fikrini dahil etmesi, eklemlemesi olmuştur. Harvey’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı Postmodernliğin Durumu’dur. Türkçede yayınlanmış eserleri şunlardır: Postmodernliğin Durumu (Metis Yayıncılık, 1997); Sermayenin Sınırları (Tan Kitabevi Yayınları, 2000); Sosyal Adalet ve Şehir (Metis Yayıncılık, 2003); Yeni Emperyalizm (Everest Yayınları, 2004); Umut Mekanları (Metis Yayıncılık, 2008); Marka Bilmecesi (İş Bankası Kültür Yayınları, 2010); Marx’ın Kapitali için Kılavuz (Metis Yayıncılık, 2012); Sermaye Muamması (Sel Yayıncılık, 2012); Sermayenin Mekanları (Sel Yayıncılık, 2012); Paris, Modernitenin Başkenti (Sel Yayıncılık, 2012); Asi Şehirler (Metis Yayıncılık, 2013).

Tek bir sonuç gösteriliyor