Hürriyet ve özgürlük, siyasi eylemi meşru kılmak için sık sık başvurulan kavramlardır. Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan, ve George W. Bush gibi farklı başkanlar bu yüce değerlerin biçimleri üzerinden siyaset inşa etmişlerdir. Ne var ki, idealist gündemler belli koşullarla karşılaştıklarında geçerliliklerini yitirirler. Ebu Gureyb ve Guantanamo Kampı’nda yaşanan olaylar göstermiştir ki, hürriyet ve özgürlük arayışları şiddet ve baskıya yol açarak liberalizmin, neoliberalizmin ve kozmopolitanizmin evrensel teorilerine olan güvenimizi zedelemeye neden olmaktadır._x000D_
David Harvey, siyasete ve coğrafyaya olan tutkularını birleştirerek, küresel yönetişimin özgürlükçü biçimine göre daha uygun bir kozmopolit düzen resmetmiştir. Ona göre siyasi gündemler, coğrafyanın karmaşıklığını yok saydığı için başarısız olmaya eğilimlidirler. Toplumsal ve siyasal hayata dahil olmuş geçişimli coğrafya bilgisi ideal demokrasi için her şeyden önce gerekli bir koşuldur. Harvey, kitabına özellikle George W. Bush yönetimi döneminde kullanılan hürriyet ve özgürlük anlayışına geniş bir eleştiri getirerek başlar. Sonrasında, alan, yer ve çevre gibi coğrafyanın temelini oluşturan kavramların ontolojik araştırması yoluyla toplumsal kuram ve siyasi hamlenin esası olarak coğrafya bilgisine kökten yeni bir çerçeve oluşturur. Harvey’in açıklık getirdiği gibi, ortaya çıkan kozmopolitliğin kökeni, hayali ideallerden ziyade insan deneyimindedir ve aradığımız özgürlüğü elde etme yolunda bize daha çok ışık tutar.

 BİRİNCİ KISIM Evrensel Değerler

BİRİNCİ BÖLÜM Kant’ın Düşüncesinde Antropoloji ve Coğrafya
İKİNCİ BÖLÜM Liberal Kozmopolitliğin Sömürgecilik Sonrası Düşüncenin Bakış Açısından Eleştirisi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Neoliberal Ütopyacılığın Düz Dünyası
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yeni Kozmopolitler
BEŞİNCİ BÖLÜM Coğrafi Kötülüğün Sıradanlığı

 İKİNCİ KISIM Coğrafi Bilgi Biçimleri
ALTINCI BÖLÜM Coğrafi Akıl
YEDİNCİ BÖLÜM Uzamzaman ve Dünya
İlk Boyut
İkinci (Lefebvreci) Boyut
Yapının Bir Temeli
Marksist Kuramın Uzam ve Zamanı
Dinamikler
Siyaset
SEKİZİNCİ BÖLÜM Yerler, Bölgeler, Mıntıkalar
Yer, Bölge ve Mıntıka ile İlgili Fikirler
Yerin İlişkiselliği
Heidegger’in Ağırlığı
Açık ve Kapalı Yerler
Yer’in Politikası
DOKUZUNCU BÖLÜM Çevrenin Doğası
Çevresel Belirlenimcilik Türleri
Şeylerin Doğal Düzeni
Türsel Varlık ve Şeylerin Beşerî Düzeni
Doğanın Diyalektiği
Toplumsal-Ekolojik Dönüşümlerin Diyalektiği
“Kuvvetler” Yöntemi

 SONSÖZ Coğrafya Kuramı ve Coğrafi Aklın Başvurduğu Hileler
Birey
Devlet Kuramları
Farklı Coğrafyalar İnşa Etmek
Özgürleştiren Mekânlar

Kaynakça

Dizin

Kozmopolitlik ve Özgürlük Coğrafyaları, birçok alan üzerine argümanları geniş bir yelpazede sunuyor. Bu sentez özgün ve iddialıdır ve öne sürülen savlar çok önemlidir. Argümanlar ve çıkarımlar kesinlikle çok tartışma yaratacaktır. David Harvey’in bu çalışması, her zamanki gibi, açıkça düzenlenmiş ve güvenle kaleme alınmış, ilgi çekici bir eserdir.
Stuart Elden, Durham Üniversitesi

_

David Harvey

1935’te İngiltere’de doğdu. 1961’de Cambridge Üniversitesi’nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından 1969’da ABD, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne geçti. Çeşitli üniversitelerde dersler ve konferanslar verdiği akademik çalışmaları içinde sayısız makaleye ve çok ses getiren, birçok dile çevrilen kitaplara imza attı. 2001’de City University of New York’ta çalışmaya başladı. Harvey’in çalışmalarının en önemli özelliği, Marksist kurama uzamsallık fikrini dahil etmesi, eklemlemesi olmuştur. Harvey’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı Postmodernliğin Durumu’dur. Türkçede yayınlanmış eserleri şunlardır: Postmodernliğin Durumu (Metis Yayıncılık, 1997); Sermayenin Sınırları (Tan Kitabevi Yayınları, 2000); Sosyal Adalet ve Şehir (Metis Yayıncılık, 2003); Yeni Emperyalizm (Everest Yayınları, 2004); Umut Mekanları (Metis Yayıncılık, 2008); Marka Bilmecesi (İş Bankası Kültür Yayınları, 2010); Marx’ın Kapitali için Kılavuz (Metis Yayıncılık, 2012); Sermaye Muamması (Sel Yayıncılık, 2012); Sermayenin Mekanları (Sel Yayıncılık, 2012); Paris, Modernitenin Başkenti (Sel Yayıncılık, 2012); Asi Şehirler (Metis Yayıncılık, 2013).