Gülay Günlük Şenesen

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi gördü. Doktora aşamasında dersleri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde iktisat-maliye programında, “Sosyal Hesaplar Matrisi ve Türkiye için bir Uygulama” başlıklı tezini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı.1979-1981 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda, 1981-1995 yıllarında İTÜ İşletme Fakültesi’nde, 1995-1996 öğretim yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştı. 1996’dan bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevlidir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, güvenlik harcamaları, girdiçıktı modellemesi, istihdamda cinsiyete dayalı ayrımcılık, silah sanayii ve ekonometri uygulamaları konularında yurtiçinde ve yurtdışında bildiri sunmuş ve araştırmaları yayımlanmıştır. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) üyesidir.

Tek bir sonuç gösteriliyor