Mustafa Duman

15 Şubat 1946 yılında Trabzon-Maçka’nın Çeşmeler Köyü’nde doğdu. 1964 yılında Trabzon Lisesi’ni bitirdi. 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek “Tıp doktoru” unvanını aldı. 1974-1982 yılları arasında, Almanya’da, iç hastalıkları ihtisası yaptı. 1982 yılında Türkiye’ye döndü. İç Hastalıkları Uzmanı olarak serbest çalıştı. 2008 yılında emekliye ayrıldı. Dr. Mustafa Duman, 1984 yılından sonra halk kültürü alanında, özellikle Trabzon yöresi halk edebiyatı ve Nasreddin Hoca konularında derlemeler, araştırmalar yaptı. Gazete ve dergilerde, bazı kongre bildiri ve armağan kitaplarında, toplam 350’den fazla makale yayımladı. Bu makalelerin 75’i Nasreddin Hoca’yla ilgilidir.
Ayrıca çeşitli uluslararası ve ulusal halk kültürü ve halk edebiyatı kongrelerine katılarak bildiriler sundu. Halk kültürü konularında, TRT radyo ve televizyonlarında, çeşitli özel radyo ve televizyonlarda çok sayıda programda konuşmalar yaptı.
Yazarın aldığı ödüller: 1. Trabzon, TV-61 “İnceleme-Araştırma Ödülü” (1996);2. Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü” (2002); 3. Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği “50. Yıl Bilim ve Araştırma Onur Ödülü” (2009); 4. Troya Folklor Araştırmaları Derneği “Pertev Naili Boratav Halkbilim Ödülü” (2013). Yayımlanan kitapları: Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı 87 (İ. G. Kayaoğlu ve A. Bahçekapılı ile, 1987); Trabzon Kültür- Sanat Yıllığı 88-89, (İ. G. Kayaoğlu ve S. Şatıroğlu ile, 1989); Hamamizâde İhsan’ın Derlediği Trabzon Manileri (1989); Trabzon Halk Şairleri (1995); Kemençemin Telleri, Karadeniz Kemençesi, Kemençeciler ve Türküleri (2004); Nasreddin Hoca Çizgi Romanları ve Çizgi-Bant Hikâyeleri, Açıklamalı Seçme Bibliyografya (2005); Çay Kitabı, Türk Kültüründe Çay (2005, 2. baskı: 2008); Nasreddin Hoca Kitapları Açıklamalı Bibliyografyası (1480-2004) / Nasreddin Hodja Books: An Explained Bibliography (1480-2004) (2005); Nasreddin Hoca / Nasreddin Hodja (Türkçe/İngilizce 10 Kitap, 2007); Geleneksel Türk Yorgancılık Sanatı ve Türk Kültüründe Yorgan (2007); Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası (2008); Fındık Kitabı, Türk Kültüründe Fındık (2008); Fındık Serdim Harmana, Türk Fındığının Öyküsü (2009); İstanbul Efsaneleri, (2010, 2. baskı: 2010, 3. baskı: 2016, 4. baskı: 2017); Trabzon Halk Kültürü (2011); Bahçeden İncebel Bardağa Türk Çayı (2011); Trabzon’a Armağan (2012); Maçka Yolları Taşlı (2014); İstanbul’da Geleneksel Yorgancılık Sanatı (2016); Resimli Taşbaskısı Nasreddin Hoca Kitapları (2017).

Tek bir sonuç gösteriliyor