Arife Coşkun

1959 yılında Antalya’da doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.1982 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler vb. kuruluşların mali denetimi alanında çalıştı. 1996 yılında, İngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) danışmanlığında yürütülen, Sayıştay’daki ilk pilot performans denetimi projesinde yer aldı. Daha sonra ekip yöneticisi olarak, hazırladığı performans denetimi raporlarıyla, performans denetimi konusunda uzmanlaştı. BM, OECD, INTOSAI gibi uluslararası kuruluşların organizasyonlarında ve birçok ulusal sempozyumda denetim alanında tebliğ sundu, yayınlar yaptı. Dünya Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) için ISSAI 5510: “Audit of Disaster Risk Reduction” / Afet Risklerinin Azaltılmasının Denetimi konulu INTOSAI Standardını hazırladı. Aynı konulu uluslararası ortak denetim çalışmasında proje yöneticisi olarak çalıştı. UNISDR, “The expansion of accountability framework and the contribution of supreme audit institutions.” The input paper prepared for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015, “Performans Denetiminde Veri Analizi”; Performans Denetimi Özet El Kitabı; Performans ve Risk Denetimi Terimleri Sözlüğü; Performans Denetimi- Pakistan Sayıştay’ı Uygulaması vd. yayınları bulunmaktadır. Arife Coşkun, Sayıştay’da Uzman Denetçisi olarak görevini sürdürmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Sayıştay Hukuku

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiye’sine devrolunan en önemli kurumlardan biri 1862’de Fransız modeli örnek alınarak kurulan, Maliye Nezareti’ne bağlı olup, o günkü adıyla Divan-ı Muhasebat olan… Detay

 35,00  26,25