Berch Berberoğlu

Otuz beş yıldan uzun süredir ders verip araştırmalara rehberlik ettiği Reno’daki
Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanı, yüksek lisans çalışmaları yönetmenidir.
Dr. Berberoğlu sosyoloji, devlet, küreselleşme ve küresel çapta sınıf ve sınıfsal çatışmaların siyasal ekonomisiyle ilgili konular üzerine yirmi sekiz kitap ve pek çok makale yazıp düzenlemiştir. Yakın dönemdeki eserlerinin bazıları, The Globalization of Capital and the Nation-State [Sermayenin ve Ulus-Devletin Küreselleşmesi]; Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization [Milliyetçi ve Etnik Çatışma: Küreselleşme Çağında Sınıf, Devlet ve Millet]; Globalization and Change: The Transformation of Global Capitalism [Küreselleşme ve Değişim: Küresel Kapitalizmin Dönüşümü]; The State and Revolution in the Twentieth Century: Major Social Transformations of Our Time [20. Yüzyılda Devlet ve Devrim: Zamanımızın Büyük Toplumsal Dönüşümleri]; Class and Class Conflict in the Age of Globalization [Küreselleşme Çağında Sınıf ve Sınıf Çatışması] ve Globalization in the 21st Century: Labor, Capital, and the State on a World Scale [21. Yüzyılda Küreselleşme: Dünya Çağında Emek, Sermaye ve Devlet]’tir.
Dr. Berberoğlu’nun uzmanlık alanları arasında siyasal sosyoloji, siyasal ekonomi, küreselleşme, sınıf analizi, kalkınma ve karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji bulunur. En son eseri Beyond the Global Capitalist Crisis: The World Economy in Transition [Küresel Kapitalist Krizin Ötesi: Değişen Dünya Ekonomisi] 2012’de yayımlanmıştır. Şu an yeni kitabı America Beyond Empire: The Promise and the Vision for a New America in the 21st Century [İmparatorluğun Ötesinde Amerika: 21. Yüzyılda Yeni Bir Amerika Vaadi ve Hayali] üzerinde çalışmaktadır ve bu eser 2013’te Paradigm Publishers tarafından yayımlanacaktır.
Dr. Berberoğlu, doktorasını 1977’de Oregon Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yapmış, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise 1972 ve 1974’te Central Michigan Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca 1970’lerin başlarında Binghamton’daki State University of New York’ta da lisans üstü çalışmalar yürütmüştür.

Gösterilen sonuç sayısı: 2