1976’dan beri yürürlükte olan Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik en önemli BirleşmişMilletler belgeleridir._x000D_
_x000D_
Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme ile kurulan İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme ile Kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, sözleşmelerin getirdiği raporlama sistemini yürütürken, sözleşmelerde yeralan her bir hakkın kapsam ve içeriğini açıklayan Genel Yorumlar kabul etmektedir.

Sunuş / Turgut Tarhanlı
Çeviri Hakkında / Lema Uyar

BİRİNCİ BÖLÜM Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin Genel Yorumları
Giriş
Genel Yorum No. 1, TARAF DEVLETLERİN RAPORLAMA FAALiYETLERi
Genel Yorum No. 2, RAPORLAMA İLKELERİ
Genel Yorum No. 3, Madde 2: SÖZLEŞME’NİN İÇ HUKUKTA UYGULANMASI
Genel Yorum No. 4, Madde 3: ERKEK VE KADINLARIN MEDENİ VE SİYASİ HAKLARDAN EŞİT YARARLANMASI
Genel Yorum No. 5, Madde 4: “DEROGASYONLAR”
Genel Yorum No. 6, Madde 6: YAŞAMA HAKKI
Genel Yorum No. 7, Madde 7: İŞKENCE, ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI, KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ MUAMELE YA DA CEZALANDIRMANIN YASAKLANMASI
Genel Yorum No. 8, Madde 9: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİK HAKKI
Genel Yorum No. 9, Madde 10: ÖZGÜRLÜKLERİNDEN YOKSUN BIRAKILAN HERKESE İNSANCA DAVRANILMASI
Genel Yorum No. 10, Madde 19: DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Genel Yorum No. 11, Madde 20
Genel Yorum No. 12, Madde 1: KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI
Genel Yorum No. 13, Madde 14: ADALETİN SAĞLANMASI
Genel Yorum No. 14, Madde 6: YAŞAMA HAKKI
Genel Yorum No. 15, Madde 15: SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE YABANCILARIN DURUMU
Genel Yorum No. 16, Madde 17: ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
Genel Yorum No. 17, Madde 24: ÇOCUK HAKLARI
Genel Yorum No. 18, AYRIMCILIK YASAĞI
Genel Yorum No. 19, Madde 23: AİLE
Genel Yorum No. 20, Madde 7: İŞKENCENİN, ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI YA DA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ MUAMELE YA DA CEZALANDIRMANIN YASAKLANMASI
Genel Yorum No. 21, Madde 10: ÖZGÜRLÜKLERİNDEN YOKSUN BIRAKILAN HERKESE İNSANCA DAVRANILMASI
Genel Yorum No. 22, Madde 18: DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Genel Yorum No. 23, Madde 27: AZINLIK HAKLARI
65 Genel Yorum No. 24, SÖZLEŞME’YE VE İHTİYARİ PROTOKOLLERE ONAY VEYA KATILMA AŞAMASINDA KONULAN ÇEKİNCELERLE VEYA SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BEYANLARLA İLGİLİ KONULAR
Genel Yorum No. 25, Madde 25: KAMU YÖNETİMİNE KATILMA, OY KULLANMA VE SEÇİLME HAKKI
Genel Yorum No. 26, YÜKÜMLÜLÜKLERİN SÜREKLİLİĞİ
Genel Yorum No. 27, SEYAHAT ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Genel Yorum No. 28, Madde 3: ERKEK VE KADINLARIN EŞİT HAKLARA SAHİP OLMASI
Genel Yorum No. 29, Madde 4: OLAĞANÜSTÜ HALLERDE “DEROGASYONLAR”
Genel Yorum No. 30, SÖZLEŞME’NİN 40. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE TARAF DEVLETLERİN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Genel Yorum No. 31, TARAF DEVLETLERİN GENEL HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İÇERİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin Genel Yorumları
Giriş
Genel Yorum No. 1, TARAF DEVLETLERİN RAPORLAMA FAALİYETLERİ
Genel Yorum No. 2, MADDE 22: ULUSLARARASI TEKNİK YARDIM TEDBİRLERİ
Genel Yorum No. 3, TARAF DEVLETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İÇERİĞİ (Sözleşme’nin 2. Maddesinin 1. Pararafı)
Genel Yorum No. 4, YAŞAMAYA ELVERİŞLİ KONUT HAKKI (Sözleşme’nin 11. Maddesinin 1. Paragrafı) (YAŞAMAYA ELVERİŞLİ KONUT HAKKI)
Genel Yorum No. 5, ENGELLİLER
Genel Yorum No. 6, YAŞLILARIN EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARI
Genel Yorum No. 7, YAŞAMAYA ELVERİŞLİ KONUT HAKKI (ZORLA TAHLİYELER) (Sözleşme’nin 11. Maddesinin 1. Paragrafı)
Genel Yorum No. 8, EKONOMİK YAPTIRIMLAR VE EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA SAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Genel Yorum No. 9, SÖZLEŞME’NİN İÇ HUKUKTA UYGULANMASI
Genel Yorum No. 10, EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARIN UYGULANMASINDA ULUSAL İNSAN HAKLARI KURULUŞLARININ ROLÜ
Genel Yorum No. 11, Madde 14: İLKÖĞRETİME YÖNELİK EYLEM PLANLARI
Genel Yorum No. 12, Madde 11: YETERLİ BESLENME HAKKI
Genel Yorum No. 13, Madde 13: EĞİTİM HAKKI
Genel Yorum No. 14, Madde 12: ULAŞILABİLECEK EN YÜKSEK SAĞLIK STANDARDINA SAHİP OLMA HAKKI
Genel Yorum No. 15, SU HAKKI (Sözleşme’nin 11. ve 12. Maddeleri)
Genel Yorum No. 16, Madde 3: EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARI KULLANMADA ERKEK VE KADINLARA EŞİT HAK SAĞLANMASI
Genel Yorum No. 17, MADDE 15: HERKESİN KENDİ YARATTIĞI HERHANGİ BİR BİLİMSEL, EDEBİ YA DA SANATSAL ÜRÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ ÇIKARLARIN KORUNMASINDAN YARARLANMA HAKKI (1 (c) Paragrafı)
Genel Yorum No. 18, Madde 6: ÇALIŞMA HAKKI
Ekler
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Beyanlar ve Çekince ile Onaylanmasına Dair
Bakanlar Kurulu Kararı
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün İlişik Beyanlar ve Çekincelerle Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Beyanlar ve Çekince ile Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Konu Dizini

_