10. yüzyılı takip eden beş yüzyıl, iktisadi sistemlerin ve günümüze dek dünyada etkisini koruyan sosyal kuramların temellerinin ortaya atıldığı bir dönem olmuştur. 14. yüzyılda yaşanan kıtlık ve salgın hastalıkların vurgulanmasının, Steven A. Epstein’ın bu kitabında, 14. yüzyılda yaşanan kıtlık ve salgın hastalıkların vurgulanması, Avrupa’nın değişken iktisadi durumunu incelemek için merkezî bir önem taşıyor. Epstein, Avrupa’yı doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yönleriyle inceleyip aile yaşamı ve feodal toplumu ele alarak aynı zamanda ticaret, zanaat ve tarımdaki gelişmelere de ağırlık veriyor. Eser, ekonomik büyümenin başladığı 1000 yılından, küresel çapta bir ticaret anlayışının gelişmeye başladığı 1400’lü yılların sonuna kadar Avrupa’nın sosyal ve ekonomik tarihindeki önemli konuları ele alıyor. Bunun yanı sıra, Hıristiyan kültürü çerçevesinde, Avrupa sınırları dâhilindeki Müslümanlar, Yahudiler ve muhaliflerle, ve sınır komşusu oldukları İslâm ve Tatar devletleriyle yaşanan çatışmaların sebebi olan değer yargılarını ortaya koyuyor.

_x000D_

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Milenyumda Avrupa
Karolenj Ekonomisi ve Toplumu
Nüfus
Teknoloji
Ticaret
10. Yüzyıl Krizi
Çiftçilik

İKİNCİ BÖLÜM Tarım ve Kırsal Yaşam
İklim
Toprak
Mahsuller ve Hayvanlar
Kırsal Yerleşim
Feodal Toplum
Nüfus İstatistiği (Demografi)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ticaret 1000-1350
Tacirler
Ticari Usuller
Sözleşmeler ve Rakamlar
Anlaşma
Ticari Mallar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şehirler, Loncalar ve Siyasal İktisat
Şehirler
Loncalar
Siyasal İktisat

BEŞİNCİ BÖLÜM İktisadi ve Sosyal Düşünce
İktisadi Düşünce
Adil Fiyat
Sosyal Düşünce
Diğer Sosyal Düşünceler

ALTINCI BÖLÜM Büyük Açlık ve Büyük Ölüm
Büyük Açlık
Felaketler Arasında
Büyük Ölüm
Öldüren Neydi?
Veba Neden O Denli Öldürücüydü?
Büyük Ölüm’ün Başlıca Sonuçları
Kilise Açısından Sonuçları
Psikolojik Etkiler
Ekonomik Sonuçlar

YEDİNCİ BÖLÜM Teknoloji ve Tüketicilik
Teknoloji Türleri
Enerji
Demir
Kristal ve Cam
Saatler
236 Barut
Matbuat
Moda ve Tüketicilik

SEKİZİNCİ BÖLÜM Savaş ve Toplumsal Huzursuzluk
Haçlı Seferleri
Yüzyıl Savaşları
Venedik
Toplumsal Huzursuzluk

DOKUZUNCU BÖLÜM 15. Yüzyıl Portreleri
1427’nin Floransa Tapu Sicil Dairesi
Francesco di Marco Datini (1335-1410)
Jacques Coeur (1395-1456)
Pastonlar ve Onların Doğu Anglia’sı
İlk Modern Ekonomiye Giriş
Muhasebe (Accounting)
1490’larda Duraklamanın Sebepleri

Dizin

Steven Epstein’ın kaleme aldığı geç dönem Ortaçağ ekonomisi hakkındaki bu eserin şüphesiz ki iki muhteşem özelliği öne çıkmaktadır: açıklık ve kesinlik. Öğrencilerin ve akademisyenlerin zevkle okuyacağı bir eser.
Prof. William Chester Jordan, Princeton University

Son dönemlerde yapılmış ekonomik ve sosyal tarih araştırmaları, bu kitapta maharetle bir araya getirilmiştir. Epstein’ın mütevazı bir tavırla ortaya koyduğu bu ustalık eseri, kitap okurundan öğrencilere kadar dikkat çekmektedir ve bu muhteşem çalışma yeni bir kaynak olması sebebiyle heyecan uyandırmaktadır.
William Caferro, Vanderbilt University

Eser, tarım ve ticarete ve teknoloji, tüketim ve Avrupa’daki “bilgi kültürü, ilerlemenin değeri” eğilimine yenilikçi bir bakış açısı sağlamaktadır.
Kathryn Reyerson, University of Minnesota

_

Steven A. Epstein

Prof. Steven A. Epstein University of Kansas, College of Liberal Arts and Sciences, Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Eğitimini Swarthmore College (1974), Cambridge University, St. John’s College (1980) ve Harvard University’de (1981) tamamladı. Burada, ortaçağ sosyal ve ekonomik tarihi üzerine çalışmalarına başladı. Steven A. Epstein, Speaking of Slavery: Color, Ethnicity, and Human Bondage in Italy (Cornell University Press, 2001), Genoa and the Genoese 958-1528 (The University of North Carolina Press, 2000) ve The Medieval Discovery of Nature (Cambridge University Press, 2012) kitaplarının yazarıdır. Epstein, John Simon Guggenheim Fellowship, Bellagio Residency, Resident in Medieval History ve American Academy in Rome ödüllerini almıştır.