İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından çıkartılan Parşömen dergisi Türk ve dünya edebiyatına bir bütün olarak farklı bir perspektiften bakmaya çalışarak, Türkiye’deki edebiyat araştırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu sayının teması “Maske”. Dergide C. G. Jung’un “Kollektif Psişenin Bir Alt Kesiti olarak Persona” makalesi Mehmet Moralı’nın çevirisiyle sunulurken, ayrıca çeşitli genç yazarların deneme, öykü ve şiirleri de yer buluyor.

_