Göçmen çocukları yaşadıkları ülkenin ve göç veren ülkenin, iki ya da üç dilin ve birden fazla kültürün bazen sınırında, bazen de tam ortasında kendilerini bulurlar.  “Nerelisin?”, “Kendini daha çok hangi etnik, kültürel kimliğe ait hissediyorsun?” soruları onlar için tek ve kesin cevapları olmayan, karmaşık sorulardır. Doğuş Şimşek bu çalışmasında Londra’daki Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk göçmen çocuklarının yaşamlarını etkileyen etnik, ulusal ve kültürel kimliklerle olan ilişkilerini, bu kimlikleri nasıl tanımladıklarını, bu kimlikler hakkında ne hissettiklerini ve bu kimliklerin gündelik hayatlarındaki yerlerini, onlarla yaptığı görüşmelere dayanarak anlatıyor.

İçindekiler

Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Ulusaşırı Göç ve Kimlik
Alternatif Kimlik Tanımı
Yapılaşma Kuramı: Kurumlar, Sosyal İlişkiler, Birey
Kurumlar
Sosyal İlişkiler
Birey
Ulusaşırı Göç
Diyaspora’dan Ulusaşırı Göç’e
Globalleşme Süreci
Global Çağda Ulus-devletin Zayıflaması
Diyasporik Değişim: Kolektiften Bireye
Ulusaşırılık Kavramı
Ulusaşırı Sosyal Sahalar
Ulusaşırı Pratikler
Ulusaşırı Sosyal Alanlar
İkinci Nesil Göçmenlerin Ulusaşırı Deneyimlerini Araştırmak

İKİNCİ BÖLÜM Türkiye ve Kıbrıs’tan İngiltere’ye Göç
Kıbrıslı Türkler
Türkiyeli Göçmenler
Türkiyeli Kürtler
Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Toplulukları Arasındaki Bağlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kimlik Oluşumunda Ailelerin, Göçmen Derneklerinin, Okulların ve Ulusaşırı Medyanın Rolü
Kimlik Oluşumunda Ailelerin Rolü
Göçmen Çocukları ile Aileleri Arasındaki İlişki
Kültürel Çatışmalar ve Farklı Yaşam Döngüleri
Ailelerin Sosyo-ekonomik Durumu
Ulusaşırı Sosyal Alanlar, Bağlar ve Gençler
Kimlik Oluşumunda Göçmen Derneklerinin Rolü
Londra’daki Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Dernekleri
Göçmen Dernekleri ve Kimlik
Göçmen Dernekleri, Ulusaşırı Sosyal Alanlar ve Kimlikler
Kimlik Oluşumunda Okul Ortamının Rolü
Okul Ortamındaki Homojenlik ve Çeşitliliğin Şekli
Dil ve Ulusaşırı Sosyal İlişkiler
Kimlik Oluşumunda Ulusaşırı Medyanın Rolü
Ulusaşırı Medya
Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocuklarının Medya Pratikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ulusaşırı Sosyal Alan, Göçmen Çocukları ve Kimlik
Ulusaşırı Toplumsal Alanlar
Kuzey Londra’da Yaşam
Londra’da Yaşam
Türkiye ve Kıbrıs’a Yapılan Seyahatler
“Aidiyet” ve “Yurt” Kavramları
Ülkelerin Ulusaşırı Sosyal Alanlara Yansıması
Kimlik ve Ulusaşırı Sosyal Alan
Popüler Söylem: “İki Kültür Arasında Kalmak”
“Kimlik” Yapmak?
Değişken Kimlik: Evrensel Kimlik Tespitleri
Sabit Kimlik: Milliyetçi Yaklaşım
Kimlik ve Ulusaşırı Sosyal Alanlar

BEŞİNCİ BÖLÜM Sonuç
Gündelik Yaşam Deneyimleri ve Kimlikler
Sosyal İlişkiler ve Kurumların Bireylerin Kimlik Oluşumundaki Yeri
Ulusaşırı Deneyimler
Ulusaşırılık Kavramı Global Çağda Evrensel mi?

Kaynakça
Dizin

Türkiye ve KKTC'den İngiltere'ye göç eden ailelerin çocuklarının ulusal ve kültürel kimlikleri ile İngiltere'de süren yaşamlarına ilişkin, doktora tezi kapsamında yaptığı araştırma sonuçlarını değerlendiren Şimşek, bu gençlerde ailelerinin geldiği ülkenin ulusal kültürüne dair bir aidiyet duygusunun oluşmadığını anlattı.
15 Mayıs 2011, AA

http://www.haber7.com/guncel/haber/744368-turk-cocuklari-irkciliga-maruz-kaliyor

_

Doğuş Şimşek

Sosyolog Doğuş Şimşek, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. City Üniversitesi Londra’da Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladıktan sonra aynı üniversitede ders veren Şimşek, Koç Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MireKoc) ve İngiltere’de göç konulu araştırma projelerinde araştırmacı olarak çalıştı.