Elif Akdağ Göçek

Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, okul ve çocuk klinik psikolojisi alanındaki doktorasını ise Toronto Üniversitesi’nde (University of Toronto) tamamlamıştır. 2013’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Çocuk-Ergen Programı altdal direktörüdür. 1992-1998 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca Toronto (Kanada) Psikanalitik Topluluğu ve Enstitüsü (Toronto Psychoanalytic Society & Institute), Bebek Ruh Sağlığı Eğitim Programı’nda 2016-2018 yılları arasında danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bebek Ruh Sağlığı Derneği’ndeki başkanlık görevini halen sürdürmektedir. Gerek klinik gerekse klinik olmayan gruplarda annelerin çocuklarını anlama kapasiteleri ve duygusal ulaşılabilirlikleri konusunda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş, ulusal ve uluslararası çapta yayınlara imza atmıştır. Ayrıca çocuk ve ergenlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor