Bu kitapta okurlar psikodinamik çocuk terapisi üzerine birçok soruya cevap bulabileceklerdir: Psikodinamik çocuk terapisi nedir? Kavramsal kökenleri hangi düşünürlere dayanır? Psikodinamik çocuk terapisinde değerlendirme ve klinik formülasyon nasıl yapılır? Etik çerçeve nasıl oluşturulur? Terapide hangi teknikler uygulanır? Danışan ve terapist arasında nasıl ilişki örüntüleri olusur? Terapi seanslarında çocukların oyunları nasıl semboller barındırır? Terapistin iç dünyasında danışanlar ve oyunları nasıl duygular uyandırır ve bunlar ne anlama gelebilir? Terapide aktarım ve karŞıaktarım nedir ve nasıl kullanılır?

Bu kitap psikodinamik çocuk terapisinin çok katmanlı boyutlarını bir araya getirmektedir. Kitapta psikodinamik çocuk terapisinde uygulanan en güncel kavramlar ve araştırma tekniklerinin kullanıldığı bir terapi süreci detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Kitabın ilk bölümünde değerlendirmeden, klinik formulasyona, terapinin farklı aşamalarında uygulanması gereken terapi tekniklerinden, terapist-danışan ilişkisi özelliklerine kadar bütüncül bir psikoterapi çalışmasının önemli adımları bulunmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde ise kapsamlı bir psikodinamik oyun terapisiyle tedavi edilen bir vaka örneği sunulmaktadır. Burada terapist ve danışan arasında gelişen zengin oyun dünyası sunulmakta ve anlatılan tüm teorik kavramların klinik pratikte nasıl hayata geçirildiği aktarılmaktadır. Bu kitap, Türkiye’de çocuk ruh sağlığı alanında çalışan veya bu konuda uzmanlaşmak isteyenlerin kullanabileceği önemli bir kaynak olacaktır.

 

Bu kitap bir çocuğun ve bir terapistin kendilerinin ve birbirlerinin iç dünyasına yaptığı yolculuğa bizi de davet ediyor. Bölümler ilerledikçe teori ve deneyimin benzersiz buluşmasına da tanıklık ediyoruz; alanyazında adı geçen kavramlar bir çocuğun sözleri, oyunları ve resimleriyle üç boyutlu olarak gözümüzde canlanıyor. Yazarların teoriyi ele alısındaki sadelik ve bütünlük, süreci anlayışı ve anlatısındaki kapsayıcılık ve samimiyet okuru da bu yolculuğa hep yenilenen bir merakla katılmaya davet ediyor. Her yönüyle bu kitap, hem psikoterapistler için ve hem de alana ilgi duyanlar için çok zengin bir kaynak niteliğinde.
Alev Çavdar Sideris

 

Psikoterapide teori, uygulama ve araştırmayı bir araya getirmek vakalara, sorunlara ve çözüm yollarına bütünsel bir yaklaşımı mümkün kılar. Vaka çalışması teoriyi, teori uygulamayı, süreç araştırması ise hem etkinliği hem de teoriyi destekler. Bu kitapta, uzun yıllar bu alanda çalışmış olan uzmanlar, bilgi ve birikimlerini Türkiye’de örneği olmayan bir detayla ele almışlar. Tüm psikoterapi camiasına ve özellikle de çocuklarla yapılan psikodinamik terapi süreçlerini merak edenlere çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.
Yudum Söylemez

Sunuş
Önsöz

 

BİRİNCİ KISIM

1 Psikodinamik Çocuk Terapisi Nedir?
Psikodinamik Terapi Teknikleri
Psikodinamik Tanı Yöntemi
Psikodinamik Formülasyon
Psikodinamik Terapide Aktarım-Karşıaktarım
Psikodinamik Terapide Oyun

2 Psikodinamik Terapi Aşamaları
Başlangıç Aşaması
Orta Aşama
Son Aşama
Ebeveynlerle Çalışmak

3 Psikodinamik Terapi ve Araştırmalarda Etik
Terapide Etik
Araştırmada Etik

4 Psikodinamik Çocuk Terapisi Alanında Araştırma Nasıl Yapılır?
Psikodinamik Çocuk Terapisi Araştırmalarında Güncel Durum
Psikodinamik Çocuk Terapisi Araştırması Yapmak İçin Desen Çerçevesi

 

İKİNCİ KISIM

5 Vaka Örneği
Değerlendirme Seansları
Psikodinamik Formülasyon
Tedavi Planı

6 Tedavi Süreci
1. Seans Kesiti
2. Seans Kesiti
3. Seans Kesiti
4. Seans Kesiti
5. Seans Kesiti
6. Seans Kesiti
7. Seans Kesiti (Son Seans)

7 Psikoterapi Sürecinin Değerlendirilmesi ve Sonuç
Terapi Sonu Belirti Değerlendirmesi
Terapi Sonu Psikodinamik Formülasyon ve İşlevsellik
Terapi Sonu Oyun Değerlendirmesi
Terapi Sonu İlişki Değerlendirmesi
Terapi Sonu Müdahale Değerlendirmesi
Terapi Sonu Ebeveyn Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Sonuç

Kaynakça
Dizin

_

Ayşenur Coşkun Toker

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra, 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen altdalı) Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Araştırmalarında, farklı belirtilerle terapiye başvuran çocukların zihinselleştirme özellikleri üzerine çalışmış ve bu konuda ulusal-uluslararası bildiri ve yayınları bulunmaktadır. Aynı zamanda, çocuk ve ergenlere yönelik psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.


Elif Akdağ Göçek

Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, okul ve çocuk klinik psikolojisi alanındaki doktorasını ise Toronto Üniversitesi’nde (University of Toronto) tamamlamıştır. 2013’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Çocuk-Ergen Programı altdal direktörüdür. 1992-1998 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca Toronto (Kanada) Psikanalitik Topluluğu ve Enstitüsü (Toronto Psychoanalytic Society & Institute), Bebek Ruh Sağlığı Eğitim Programı’nda 2016-2018 yılları arasında danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bebek Ruh Sağlığı Derneği’ndeki başkanlık görevini halen sürdürmektedir. Gerek klinik gerekse klinik olmayan gruplarda annelerin çocuklarını anlama kapasiteleri ve duygusal ulaşılabilirlikleri konusunda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş, ulusal ve uluslararası çapta yayınlara imza atmıştır. Ayrıca çocuk ve ergenlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Sibel Halfon

Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, klinik psikoloji doktorasını ise City University of New York’ta (CUNY) tamamlamıştır. 2014’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi direktörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Laboratuvarı eşdirektörüdür. Society of Psychotherapy Research (SPR) Çocuk-Ergen ve Aile Araştırmaları altdal yönetim kurulu direktörüdür. Çocuk-ergen psikodinamik psikoterapisinin sağaltıcı unsurları, psikoterapide zihinselleştirme, psikodinamik teknik, terapötik ittifak ve duygu düzenleme gibi konularda uluslararası çalışmaları ve birçok yayını vardır. Ayrıca çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.