Türkiye son yıllarda önemli bir toplumsal dönüşüm geçiriyor. Dilleri, dinleri, mezhepleri ya da cinsiyetleri hâkim normlardan farklı olan gruplar ayrımcılığa uğradığını gittikçe daha sık dile getiriyor. Buna paralel olarak geçmişte tabu olan konular hem toplumsal hem de siyasal düzeyde açıkça tartışılıyor. Bu süreç iki olasılığı barındırıyor. Bir yandan, farklı grupların kamusal alanda görünür olması, gruplararası gerginliği artırma potansiyeli taşıyor. Zira eşitlik talep eden gruplar, hâkim normları ve toplumsal hafızayı sorguluyorlar. Bu çerçevede yerleşik normların ve kimlik sınırlarının tehdit altında olduğunu düşünen hâkim gruplar ile eşitsizliği sorgulayan gruplar arasındaki gerilimler artabiliyor. Öte yandan bu süreç, çatışma kadar barış potansiyeli de barındırıyor. Çünkü Türkiye’de ilk defa, tabu olarak kabul edilen konuların adını koyabilmeye ve bunları tartışabilmeye başladık. Uzun yıllar süren inkâr politikasından sonra madun grupların sorunları kamusal alana taşınıyor. Dolayısıyla bu süreç iyi yönetilebilirse, ileride çoğulcu, demokratik ve barış içinde yaşayan bir toplumsal ve siyasal yapı kurabilmek de mümkün olacak. Elinizdeki kitap, bu çerçevede “gruplararası ilişkiler nasıl kuruluyor?”; “önyargılar neden kaynaklanıyor?”; “ayrımcı davranışlar nasıl azaltılabilir?” gibi soruları eğitimle ilişkili olarak ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almaya çalışıyor._x000D_
_x000D_

Giriş
BİRİNCİ KISIM Önyargıları ve Ayrımcılığı Anlamak
1 Gruplararası İlişkiler Bağlamında Ayrımcılık
Kenan Çayır
2 Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık
Melek Göregenli
3 Temel Beklenti Etkisi: Kendini Gerçekleştiren Kehanet
H. Andaç Demirtaş Madran
4 Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık
Murat Paker
5 Önyargı ve Ayrımcılığa İlişkisel Psikanalitik Bir Bakış
Murat Paker
6 Ayrımcılığın Meşrulaştırılması
Melek Göregenli
7 Sosyal Kimlik ve Ayrımcılık
H. Andaç Demirtaş Madran

İKİNCİ KISIM Modernite, Ötekilik ve Ayrımcılık
8 Ötekiliği Bedenlere Kaydetmek
Arus Yumul
9 Ayırarak Birleştirmek Mümkün müdür?
Bülent Somay
10 Edebiyat ve Milliyetçi Kalıpyargılar
Herkül Millas

ÜÇÜNCÜ KISIM Hukuksal Açıdan Ayrımcılık ve Eşitlik
11 Hukukta Ayrımcılık Yasağı
İdil Işıl Gül
12 Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Hukuksal Çerçeve
Ulaş Karan

DÖRDÜNCÜ KISIM Farklı Boyutlarıyla Ayrımcılık
13 Gerçekten Eşit miyiz? Acı(ma), Zayıf Gör(me) ve Yok Say(ma) Ekseninde Engelli Ayrımcılığı
Süleyman Akbulut
14 Yaşçılık / Yaşa Dayalı Ayrımcılık
Kenan Çayır
15 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
Aksu Bora
16 Ayrımcılık Bağlamında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
Pınar Uyan Semerci
17 Irkların Olmadığı Bir Dünyada Irkçılık
Semra Somersan
18 Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar ve Ayrımcılık: Kavramsal Çerçeve ve Temel Sorunlar
Nurcan Kaya
19 Eğitimde Çokdillilik ve Ayrımcılık: Sosyolojik, Eğitimsel, Dilbilimsel Perspektifler
Müge Ayan Ceyhan

BEŞİNCİ KISIM Ayrımcılıkla Mücadele ve Önyargıları Azaltmak
20 Önyargıyı ve Ayrımcılığı Azaltmak
Melek Göregenli
21 Toplumsal Temas: Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek İçin Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Kullanılabilir mi?
Esra Çuhadar Gürkaynak
22 Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşitliğin Sağlanmasında Hukukun Rolü
İdil Işıl Gül
23 Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
Ayşe Beyazova

Bugün kimliklerimizi, farklılıklarımızı konuşuyoruz. Yeni bir toplumsal mutabakat geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat sosyal alanda konuştuğumuz konularla eğitim alanını yan yana getirdiğimizde inanılmaz bir kopukluk göze çarpıyor.
Kenan Çayır,  26 Nisan 2011, Bianet

https://bianet.org/bianet/toplum/129561-ogretmenler-ayrimciliga-karsi-bilincleniyor

_