Bu çalışma, Türkiye Barolar Birliği ve devlet kurumları arasındaki ilişkiyi baro başkanlığı ve yöneticiliği yapmış kişilerle mülakatlar üzerinden incelerken, Türkiye’de siyasete ve çıkar grubu yapısına da ışık tutuyor. Siyasetle bu kadar iç içe olan bir meslek, siyasetten istediklerini nasıl elde ediyor, kendisini hangi değerlerle tanımlıyor, Türkiye’deki toplumsal, siyasi ve ekonomik değişimden nasıl etkileniyor? Avukatların, mahkemelerde hâkim ve savcılarla yaşadıklarının, Adalet Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği arasındaki ilişkide kurumsal bazda tekrarlandığını görmek, Türkiye’de devlet davranışı üzerine bize neler söylüyor? Milletvekili olunca avukatlık unutuluyor mu? Neden Türkiye Barolar Birliği, devlet kurumları nezdinde TOBB kadar saygın değil. Kitap bu sorulara cevap aramaya çalışırken, yerleşik görüşlerin dışında bir anlayışı da savunuyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Teorik Çerçeve
Menfaat Grupları ve Baro
Menfaat Temsil Modelleri: Çoğulculuk ve Korporatizm
Türkiye’de Menfaat Grubu Modeli: Bölünme
Çoğulcu Sektör
Korporatist Sektör
Menfaat Grubu Yapısında TBB

İKİNCİ BÖLÜM Karşılaştırmalı Baro Tarihi
Meslek Örgütlerinin İşlevleri
Üreticilerin Düzenlenmesi (Regulation of Production of Producers)
Üreticilerin Üretiminin Düzenlenmesi (Regulation of Production by Producers)
Baroların Meslek Örgütleri Olarak Kurulması
ABD’de Barolar
Almanya’da Barolar
Türkiye’de Barolar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Metot
Mülakatlar
Örneklem Oluşturulması
Katılımcı Olmayan Gözlem

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bulgular
TBB ve Devlet Kurumları Arasındaki İlişki
TBB ve Yargı Erki Arasındaki İlişki
Avukatların Karşısında Hâkimler ve Savcılar
TBB-Yargı Erki İlişkisi
TBB ile Adalet Bakanlığı Arasındaki İlişki
TBB ile Yasama Erki Arasındaki İlişki
TBB ile Diğer Devlet Kurumları Arasındaki İlişki
TBB ve Diğer Meslek Kuruluşları
TBB ve Devlet Kurumları Arasındaki İlişkiye Dair Bulguların Özeti
TBB ve Devlet Kurumları Arasındaki İhtilafın Sebepleri
Sosyo-Ekonomik Değişim
TBB’nin Görevleri Bakımından Menfaat Çatışması
Avukatların Siyasete Olan İlgisi
TBB ile Devlet Kurumları Arasındaki İhtilafın Nedenlerine İlişkin Verilerin Özeti

BEŞİNCİ BÖLÜM Tartışma
TBB ve Devlet Kurumları Arasında Siyasa Yapımında İşbirliği Var mıdır?
İlişkideki Çatışmanın Sebepleri Nelerdir?
Sosyo-Ekonomik Değişim
TBB’nin Koruyucu-Savunucu Grup Görevleri
Avukatların Siyasete Olan İlgisi

Sonuç

Kaynakça

Dizin

_

İdil Elveriş

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk Yüksek Lisans derecesini 1998 yılında Tulane Üniversitesi’nden aldı. Avukat ve hukuk danışmanı olarak New York, Kosova, Britanya ve İstanbul’da çalıştı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne katılarak, Türkiye’de hukuk kliniklerinin öncülüğünü yaptı. İlgi alanları arasında adalete erişim, hukuk ve siyaset, arabuluculuk, yargı ve mahkemeler yer almaktadır. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programını bitiren Elveriş, halen aynı üniversitede Hukuk Fakültesi bünyesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok dergi ve derleme eserde makale ve bölüm kaleme almıştır. Yayınlanmış eserleri arasında Türkiye’de Adli Yardım Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş; Adliye Gözlemleri, İstanbul Mahkemeleri: Fiziksel Şartlar, Duruşmalar ve Gecikmeler; Adalet Barometresi, Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri ve Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemelerinde Müdafiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi bulunmaktadır.