İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Bilgi ve Bellek’in bu sayısında; Rona Aybay’ın Hukukta Kültürlerarası Diyalog, Ayşe İnal’ın Gazetecilik Etiği, Efgan Canşen’in Fin de Siecle Viyana , Serhat Güvenç’in Osmanlı Bahriyesinin İlk Deniz Uçağı: “Curtis F Boat” ve Deniz Havacılığının Temelleri, Yüksel Güngör’ün Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İnkılapların 21. Yüzyılda Evrensel Boyutu, Eminalp Malkoç’un Sosyo-Kültürel Devrimin Aracı: Halkevleri, Namık Sinan Turan ve Ayşegül Komsuoğlu’nun Türkiye’de Ulus İnşası Sürecinde Halkevleri Temsilleri, Birol Caymaz’ın Cumhuriyet’in 10. yıl Kutlamaları, L. Hilal Akgül’ün VII. CHP Kurultayı’nda Laiklik Tartışmaları, Emre Ateş’in 1974 Haşhaş Sorunu ve Türk Basını isimli makaleleri yer alıyor.

_