İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından çıkartılan Parşömen dergisi Türk ve dünya edebiyatına bir bütün olarak farklı bir perspektiften bakmaya çalışarak, Türkiye’deki edebiyat araştırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu üçüncü sayıda dosya konusu ise “Bir Disiplin Olarak Karşılaştırmalı Edebiyat”. Murat Belge, Deniz Şengel, Mario J. Valdés, Linda Hutcheon ve Gülen Çetin’in yazılannın yer aldığı dosyada karşılaştırmalı edebiyat tarihinin kuramsal ve yöntembilimsel çerçevesi ele alınıyor, karşılaştırmalı edebiyat disiplininin oluşumu ve gelişimi evrensel ölçütler içinde tartışılıyor.

_