İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Bilgi ve Bellek’inbu sayısında; Gül M. Kurtoğlu Eskişar’ın Karşıtların Sinerjisi mi? Avrupalı Kimliği, İslâm Dünyası ve Siyasal İslâm Üzerine; Gökhan Atılgan’ın Niyazi Berkes’in Kemaliz Yorumu; İrfan Çiftçi’nin “Medeniyetler Çatışması Tezinde Türk Modeli Eleştirisi”nin Eleştirisi; Adil Baktıaya’nın 19. Yüzyıl Sonlarında Anarşist Terör, “Toplum Anarşistlere Karşı Korunması Konferansı (1898)” ve Osmanlı Devleti; Ali Yaman’ın Sovyet Siyasi Tarihinde İslâm ve ateizm Mücadelesi: Sovyet Dönemi Kazak, Özbek ve Kırgız Ateizm Literatürünün Analizi; Bilgin Çelik’in Jön Türk Devrimi ve Balkanlar: Bölgenin Devrime ve Devrim Sonrası Siyasi Gelişmelere Etkileri; Abdullah Kıran’ın İran – İsrail İlişkileri; Erdem Sönmez’in Türkiye’de Tarih Disiplininin Oluşumu ve Kurumsallaşması; Hüseyin Çavuşoğlu’nun Türkiye’de Merkez Sağ Partiler – TOBB İlişkisi; Caner Sancaktar’ın Türkiye’de Modernleşme, Siyaset ve Futbolun Doğuşu isimli makaleleri yer alıyor

_