İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından çıkartılan Parşömen dergisi Türk ve dünya edebiyatına bir bütün olarak farklı bir perspektiften bakmaya çalışarak, Türkiye’deki edebiyat araştırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu sayıda modernlik ve gelenek ilişkisi sorgulanırken Türk şiirinde İkinci Yeni hareketinin bir kırılmaya yol açıp açmadığı konusunda tartışmalar yürütülüyor. 2000’lerin şiirinin de değerlendirildiği dosyada İsmet Özel’in “Modern Türk Şiirinin Savunması” başlıklı makalesi oldukça ilgi çekici.

_