İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Bilgi ve Bellek, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Tarih, ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler, edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve iletişim gibi disiplinleri de içeren bilimsel nitelikli yazıları kabul etmektedir.

_