Bugün kapitalist ekonomi ile birleşerek yalnızca moral değil ekonomik bireyciliği güçlü bir biçimde öne çıkaran liberal ideolojinin sunduğu bireyselliğin yıkıcı etkilerine karşı birlikte özgür yaşam projelerine duyulan ihtiyacın artması cumhuriyetçi geleneği de alternatif söylem arayışları dahilinde yeniden araştırma ve tartışma konusu haline getirmiştir. Kitap bu çerçevede; cumhuriyetçi düşünce geleneğini çağdaş siyasal tartışmalar ışığında yeniden ele alıyor. Eski bir geleneğin çağdaş sorunlara önerebileceği çözüm yollarını araştırmak amacında olan eser, liberal özgürlüğün tek özgürlük biçimi olarak sunulduğu günümüzde, cumhuriyetçi özgürlüğün soykütüğünün tartışılması çağdaş özgürlük anlayışının genişlemesini ve derinleşmesini amaçlıyor.

GİRİŞ Cumhuriyetçiliğin Dönüşü ve Dönüşümü

BİRİNCİ BÖLÜM Cumhuriyetçilik Kavramını Yeniden Çözümlemek
Cumhuriyet ve Demokrasi
Doğrudan Demokrasi ve Temsili Demokrasi
Liberal Demokrasi ve Cumhuriyetçi Demokrasi
Cumhuriyetçilik ve Liberalizm
Liberalizmin Cumhuriyetçi Kaynakları
Birey ve Yurttaş
Adil ve İyi
Demokratik İdealler ve Liberal Kuram Arasında Cumhuriyetçilik
Cumhuriyetçilik ve Yeni Tarihçilik
Cambridge Okulu
Eylem Olarak Tarih
Anlam ve Anlama
Anlam ve Bağlam

İKİNCİ BÖLÜM Cumhuriyetçiliğin Kaynaklarını Yeniden Okumak
Res Publica İdesinin Doğuşu
Floransa Hümanizmi ve Vita Activa
Niccolò Machiavelli ve Cumhuriyetin Renaissance’ı
Siyasal Özgürlük Kuramcısı
Yasanın Değeri ve Adaletin Yeni Anlamı
Siyasetin Sonu: Yozlaşma
Zorunluluk Ahlâkı
Jean Jacques Rousseau ve Cumhuriyetin Modernleşmesi
Adil Düzenin Meşruluğunun Kaynakları
Genel İrade ve Özel İradeler
Sivil Özgürlük ve Yasa
Yurttaş Erdemi ve Ahlâk Yasası
Alexis de Tocqueville ve İki Devrim Arasında Cumhuriyetçilik
Fransa’da Merkeziyetçilik ve Eşitlik
“Amerika’da Demokrasi” ve Özgürlük

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çağdaş Siyaset Felsefesinde Cumhuriyeti ve Özgürlüğü Yeniden Düşünmek
Philip Pettit: Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük ve İşlevsel Cumhuriyetçilik
Negatif ve Pozitif Özgürlük
Cumhuriyetçi Özgürlük versus ve Pozitif Özgürlük
Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlüğün Eleştirileri Işığında Müdahalesizlik Olarak Özgürlük
Özgürlüğün Üçüncü Yolu: Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük
Eşitlikle İlişkisi İçinde: Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük
Sosyal Holizm
İşlevsel Cumhuriyetçjlik
Sonuç Yerine: Negatif ve Pozitif Özgürlük Tartışmaları Ekseninde Tahakkümsüzlük İdeali
Maurizio Viroli: Bağımlılık Yokluğu Olarak Özgürlük ve Yurtsever Cumhuriyetçilik
Vatan Aşkı ya da Yurtseverlik
Milliyetçilik Karşısında Yurtseverlik
Yurttaş Erdemi
Bağımlılık Yokluğu Olarak Özgürlük
Negatif Özgürlük Kavrayışının Liberal ve Cumhuriyetçi Yorumları
Demokratik Katılım ve Cumhuriyetçi Özgürlük
Sonuç Yerine: Yerellik ve Evrensellik Ekseninde Cumhuriyetçi Yurtseverlik
Quentin Skinner: Cumhuriyetçi İdeal Olarak Siyasal Özgürlük
Özgürlüğün İki Yorumu: Quentin Skinner’ın Isaiah Berlin Eleştirisi
Liberalizm Öncesi Özgürlük
Özgür Devlet, Özgür Birey
Özgürlük versus Kölelik
Cumhuriyetçi Özgürlük BağlamındaYasanın Değeri
İki Cumhuriyetçi Negatif Özgürlük Yorumu
SONUÇ Cumhuriyetçi Özgürlüğün Soykütüğü
Kaynakça
Dizin

_

Ahu Tunçel

1975’te İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstanbul’da yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisansını, 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2008 yılında bitirdi. Yeni cumhuriyetçilik ve liberalizm üzerine çalışan Ahu Tunçel, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde siyaset felsefesi dersleri vermektedir.