Cambridge Üniversitesi’nde Yunan Kültürü Profesörü Paul Cartledge’in Tarih Bölümü’nde verdiği düşünce tarihi derslerine dayanan bu kitap, ilk siyasî düşünürlerin ortaya çıktığı, siyasî açıdan birçok yeniliğin merkezi olma niteliği taşıyan Antik Yunan siyasî düşüncesi ile bu düşüncenin değişik alanlardaki pratiğini konu ediniyor. Homeros’tan, Demokritos’a ve Plurtartkhos’a kadar uzanan bir süreçte, dönemin siyasî yapısını kronolojik olarak inceleyen yazar, öncelikli olarak siyasî düşünce ve bunun pratiği arasındaki ilişkiyi ve sınıf olgusunun siyasi düşünceye olan etkisini ele alıyor. Bunun yanı sıra demokrasi kavramını; Antik Yunan’da ortaya çıkışı, gelişimi ve günümüzde yüceltilmesiyle birlikte eleştirel bir biçimde inceleyen eser, Antik Yunan’da ortaya çıkan siyasî fikirlerin günümüz siyaset kuramı ve pratiği üzerindeki etkilerini gözlemleyebilmek açısından çok önemli bir kaynak olma niteliği taşıyor.

Önsöz
Kronoloji

BİRİNCİ BÖLÜM Bağlamda Anlam: Yunan Siyasî düşüncesinin Tarihi Nasıl Yazılmalı

İKİNCİ BÖLÜM Yunanlıların Polisi, Siyaseti ve Siyasî Olanın İcadı
Anlatı 1: Prehistorik ve Protohistorik Yunan Dünyası (İ.Ö. 1300-750 yak.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tek Kişinin Hâkimiyeti: Homeros Siyaseti (İ.Ö. 750 yak.)
Anlatı 2: Arkaik Yunan Dünyası (İ.Ö. 750-500 yak.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bazılarının Hâkimiyeti: Solon’un Siyaseti (İ.Ö. 600 yak.)

BEŞİNCİ BÖLÜM Herkesin Hâkimiyeti: Atina Devrimi (İ.Ö. 500 yak.)
Anlatı 3: Klasik Yunan Dünyası I (İ.Ö. 500-400 yak.)

ALTINCI BÖLÜM İnsanın Ölçüsü: Yunan İcadı Olarak Siyaset Teorisi (İ.Ö. 500-400 yak.)

YEDİNCİ BÖLÜM Sokrates’in Yargılanması (İ.Ö. 399)
Anlatı 4: Klasik Yunan Dünyası II (İ.Ö. 400-300 yak.)

SEKİZİNCİ BÖLÜM Tek Kişinin Hâkimiyeti Yeniden: Ksenophon, Platon, İsokrates, Aristoteles’in –ve Büyük İskender’in– Siyaseti (İ.Ö. 400-330 yak.)
Anlatı 5: Helenistik Yunan Dünyası (İ.Ö. 300-30 yak.)

DOKUZUNCU BÖLÜM Tasarımda Ütopya/Eutopyacılık: Sparta Devrimi (İ.Ö. 244-221)
Anlatı 6: "Graecia Capta" ("Mağlup Yunanistan") (İ.Ö. 146 yak. - İ.S. 120)

ONUNCU BÖLÜM Siyasetin Sonu? Plutarkhos'un Dünyası (İ.S. yak. 100)

ONBİRİNCİ BÖLÜM Yunan Mirası ve Günümüz Demokrasisi
Ek 1: Seçilmiş Metin ve Belgeler
Ek 2: "Yaşlı Oligark": Titiz Bir Okuma
Kaynakça Yazısı
Kaynakça
Dizin

_

Paul Cartledge

Cambridge Üniversitesi’nde A.G. Leventis Yunan Kültür Profesörü ve Clare College Öğretim Üyesi’dir. Bunca sene içerisinde Yunan tarihi üzerine birçok eseri yayımlanmıştır. Bunlar arasında: The Cambridge Illustrated History of Ancient Greece (1997, yeni baskı 2002), Sparta and Lakonia: A Regional History 1300-362 BC (yeni baskı 2001) ve Alexander the Great: The Hunt for a New Past (2004, gözden geçirilmiş baskı 2005).