Resim izleyicisi sanatın farklı dönemlerine ait örneklere bakıp bu resimlerde anlatılanları çözmeye çalışır. Bu resimleri anlayabilmek için resmedilen öykülerin bilgisine de sahip olmak gerekir çoğu kez. “Bu resim ne anlatıyor?” serisinin ilk kitabı olan Bu resim ne anlatıyor? İkonografi, Hıristiyan öğretisi bağlamında, görsel malzemeleri çözümlemeye bir başlangıç olarak sunuluyor. Kitapta Batı resim sanatı tarihinin Gotik, Rönesans ve Barok dönemlerinden ve konusu Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten alınan örneklere yer veriliyor. Söz konusu yapıtlar, betimlenme konusunda en çok tercih edilenler arasından seçilmiş. Kitapta, Adem ve Havva, Kral Belşassar’ın Verdiği Şölen, Musa, Yehudit ve Holofernes, Süleyman Bilgece Yargılıyor, İsa’nın Doğumu Önceden Bildiriliyor, İsa’nın Doğumu, Yıldızbilimcilerin Ziyareti, Masumların Katli, İsa Marta ve Meryem’in Evinde, İsa’nın İlk Mucizesi, İsa Lazar’ı Diriltiyor, İsa’nın Yeruşalim’e Girişi, Yahya’nın Öldürülmesi, Alçakgönüllülük Örneği, Fısıh, İsa Çarmıha Geriliyor, Diriliş öykülerine yer veriliyor ve bunlar toplam 114 resim üzerinden anlatılıyor. Kitabın sonundaki küçük sözlük metinde yer alan bazı teknik terimlerin anlamına ulaşmayı kolaylaştırıyor.

ÖNSÖZ

GİRİŞ
İnsanın Yaratılışı

Duvardaki Yazı
Nil’den Gelen Kurtarıcı
Yumuşak Elden Gelen Ölüm
Süleyman’ın Adaleti
Meryem Müjde Alıyor
Kurtarıcının Doğumu
Müneccim Kralların Tapınması
Mısır’a Kaçışın Nedeni
Dünyevi Olan ile Ruhani Olanın Çatışması
Kana’da Düğün
İsa’nın Mucizeleri Devam Ediyor
“Peygamber İsa, Celile, Nasıra’dan…”
Hirodes’in Ziyafeti ya da Salome’nin Dansı
İsa Havarilerinin Ayaklarını Yıkıyor
Son Akşam Yemeği
Beklenen Son
İsa Öğrencilerine Görünüyor

SÖZLÜK

KAYNAKÇA

DİZİN

Gerçek bir müze duygusu veren kitabın en önemli özelliği sayabileceğimiz, grafik yönlendirmeli birebir anlatım yaklaşımı ise, hem sanat tarihi, hem de dinsel hafıza açısından inanılmaz faydalı bir manzaranın ortaya çıkmasını sağlıyor. Tiziano'dan Tintoretto'ya, Michelangelo'dan Masaccio'ya, Botticcelli'den Gentileschi'ye kadar genişleyen bu imge-tarihsel kılavuz, bize hem ilerleyen zamanda 'bir anlatı'nın tasvirinin nasıl evrildiğini, hem de farklı ustaların ellerinde nasıl bir üslûp zenginliği doğurduğunu delillendiriyor.
Evrim Altuğ, 26 haziran 2015, Artful Living

http://www.artfulliving.com.tr/sanat/uhrevi-imge-tarihinin-dunyevi-kilavuzu-i-3183

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitap, özel boyut ve kuşe kâğıdından tasarımının özenine kadar her ayrıntısıyla referans kitap olma ağırlığına haiz... Sanat tarihinin engin dünyasına çok sağlam bir ilk adım atma imkânı sunuyor.
Karin Karakaşlı, 23 Haziran 2015, Agos

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/11961/hiristiyan-ikonografisinin-anahtariyla-acilan-tablolarin-kilitleri

_

Zerrin İren Boynudelik

ODTÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü, Felsefe Programı’nda ve MSGSÜ Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinde Lisans, İTÜ Mimarlık Fakültesi Sanat Tarihi Programı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 1982-1987 yılları arasında yayıncılık ve film yapım şirketlerinde, 1991-1994 yıllarında İBB Atatürk Kitaplığı’nda çalıştı. 1993-1998 yıllarında MSGSÜ’nde ders verdi. 1998-2014 yıllarında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Adatepe Taşmektep ve Adatepe Zeytinyağı Müzesi kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli dergilerde yayınlanmış güncel sanat yazılarının yanı sıra, 2011 yılında Mahmut Boynudelik’le birlikte hazırladığı Zeytinin Renkleri: Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi kitabı Umur Yayınları tarafından, Bu Resim Ne Anlatıyor: İkonografi kitabı 2016 yılında, Bu Resim Ne Anlatıyor: Mitoloji kitabı 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı. 2012 Ağustos sayısından bu yana Toplumsal Tarih dergisinde Avrupa Resim Tarihi üzerine yazıları yayınlanıyor.