Çıkmaz Yol: Dünden Yarına Türkiye Ekonomisi, dışa açılmanın başladığı 1980’den bu yana ülke ekonomisinin bütünlüklü bir portresini çizerken aynı zamanda geleceğiyle ilgili de ipuçları veren çalışmaları bir araya getiriyor. Ekonomi okurlarının yakından tanıdığı iki ismin, Asaf Savaş Akat ile Seyfettin Gürsel’in derlediği bu kitaptaki içerik, daha önce Turkish Economy at the Crossroads: Facing the Challenges Ahead adlı kitapta kısmen yayımlanmıştı. Türkçe baskı için bölümler yazarlarca gözden geçirilip güncellendi, ayrıca seçkiye yeni isimler katıldı.

Derlemede Şevket Pamuk’un Türkiye’de iktisat politikaları ve kurumsal değişim; Daron Acemoğlu ile Murat Üçer’in yüksek ve düşük kaliteli ekonomik büyüme; İzak Atiyas ile Ozan Bakış’ın verimlilik, kaynak tahsisi ve yapısal dönüşüm; M. Ege Yazgan’ın Türkiye’de son finansal çevrim; Refet S. Gürkaynak, Burçin Kısacıkoğlu, Sang Seok Lee ve Alp Şimşek’in enflasyon tercihleri; Cihat Tokgöz’ün bankacılıkta siyasetin rolü; Öner Günçavdı ile Ayşe Aylin Bayar’ın gelir dağılımı ve yapısal dönüşüm; Seyfettin Gürsel ile Gökçe Uysal’ın işgücü piyasasının evrimi ve yapısal sorunları; Cengiz Aktar’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve Atilla Yeşilada’nın kalkınma perspektifinden ülkeyi bekleyen gelecek üzerine bölümleri yer alıyor.

Alanın önde gelen isimlerinin görüş ve analizleriyle literatüre anlamlı katkı sağlayan Çıkmaz Yol: Dünden Yarına Türkiye Ekonomisi, sınırları, açmazları ve fırsatlarıyla ülke ekonomisinin bugün içinde bulunduğu duruma nasıl geldiğini gözler önüne seriyor. İktisatçılar, öğrenciler ve genel ekonomi okurları için bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor.

Şekil ve Tablo Listesi

Derleyenler ve Yazarlar

 

Giriş “Neden Çıkmaz Yol?”

Asaf Savaş Akat, Seyfettin Gürsel

1 1980'den Günümüze Türkiye’de İktisat Politikaları, Kurumsal Değişim ve İktisadi Büyüme

Şevket Pamuk

2 Türkiye’de Yüksek ve Düşük Kaliteli Büyüme: Sebepler ve Sonuçlar

Daron Acemoğlu, Murat Üçer

3 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Verimlilik, Kaynak Tahsisi ve Yapısal Değişim

İzak Atiyas, Ozan Bakış

4 Finansal Çevrimler Işığında Türkiye Ekonomisi Yol Ayrımında mı?

  1. Ege Yazgan

5 Türkiye’nin Enflasyon Tercihleri

Refet S. Gürkaynak, Burçin Kısacıkoğlu, Sang Seok Lee, Alp Şimşek

6 Türkiye’de Bankacılıkta Siyasetin Rolü

Cihat Tokgöz

7 Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm ve Gelir Dağılımı

Ayşe Aylin Bayar, Öner Günçavdı

8 Türkiye İşgücü Piyasasının Evrimi ve Yapısal Sorunları

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal

9 Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Neden Çöktü? Bundan Sonra Ne Olur?

Cengiz Aktar

10 Kalkınma Perspektifinden Önümüzdeki 10 Yıl

Atilla Yeşilada

 

Dizin

 

_