Kitap, zamanın ölçülmesi ve işgücü kavramı, devlet-çalışan ilişkileri ve emeğin eşit karşılığı mücadelesi, devlet eliyle yerinden edilme olgusu, farklı etnik ve dini kimliklerin devlet karşısında eşit hak talepleri, toplumsal cinsiyet sorunu ve kadının toplumsal yaşamdaki yerinin belirlenmesi gibi başlıklar çerçevesinde, özellikle İran ve Türkiye’nin son yüzyılda geçirdiği sekülerleşme ve modernizasyon sürecini anlatıyor.

GİRİŞ
Touraj Atabaki

1 Zaman, İş Disiplini ve Türkiye ile İran’da Modernleşme: Karşılaştırmalı Bazı Gözlemler
Touraj Atabaki

2 Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde İşçiler ve Devlet
Donald Quataert

3 Mustarip Ziyaretçiler: Çar İmparatorluğu’nun Sınırlarında İran Madunları
Touraj Atabaki

4 İmparatorluğun Modernizasyonu ve Cemaat ‘İmtiyazları’: Jön Türk Politikalarına Rus Ortodoksların Tepkileri
Vangelis Kechriotis

5 Yukarıdan Reform, Aşağıdan Direniş: İran’da Yeni Düzen ve Muhalifleri (1927-1929)
Stephanie Cronin

6 Kemalist Cumhuriyette Osmanlı Mirası
Erik Jan Zürcher

7 Rıza Şah’ın İranında İşçilerle Yahut Onlarsız: Abadan, Mayıs 1929
Kaveh Bayat

8 Milli Mücadelenin Ardından Yapılan Reformlara Sufilerin Tepkileri: Bir Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü?
Hülya Küçük

9 Türkiye’de Kemalist Modernizasyona Bir Tepki: Menemen Olayı ve Bir Mitin Yaratılıp Tartışılması: 1930-1931
Umut Azak

10 Güç ve Fail: Rıza Şah Dönemi Kadın Aktivizmini Yeniden Ele Almak
Afsaneh Najmabadi

11 Türkiye’de İsviçre Medeni Kanunu’nun Kabulünden Önce ve Sonra Çokeşlilik
Nicole A. N. M. Van Os

Dizin

_

Touraj Atabaki

Leiden Üniversitesi öğretim üyesi olan Touraj Atabaki, aynı zamanda, Amsterdam’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde (USTE) Ortadoğu ve Orta Asya bölüm başkanlığı yapmaktadır. Önce teorik fizik ve daha sonra tarih üzerine yüksek lisans yapan yazarın, Azerbaijan: Ethnicity and Struggle for Powers in Iran, I.B. Tauris, Londra, 1993, Beyond Essentialism: Who Writes Whose Past in the Middle East and Central Asia?, Aksant, Amsterdam, 2003. Yayına hazırladığı eserler arasında olan Devlet ve Maduniyet, Türkiye ve İran’da Modernleşme, Toplum ve Devlet (2005) ve Men of Order: Authoritarian Modernization in Turkey and Iran (2004) İstanbul Bilgi Ünivesitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır.