İlk baskısı 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları arasında çıkan Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi adlı derlemenin bu üçüncü ve son cildinde Hegel’den Mao Ze-dung’a uzanan Yakın Çağ düşünürlerinin seçme yazıları yeralıyor. Eserin bu baskısında tüm metinler ve kaynakçalar gözden geçirilmiş, daha önceki baskılarda yeralan Antonio Gramsci’nin yazıları çıkarılmış yerine P. A. Kropotkin’in seçmeleri ve Einstein ile Freud arasındaki mektuplaşma eklenmiştir.

_