Devleti anlama çabasında üç klasik kuramın, liberalizm, marksizm ve realizmin önemli katkıları olmuştur. Yazar bu üç kuramı, devleti toplum içinde bir güç ve daha büyük bir dünya ile etkileşimde toplumsal aktör sıfatıyla nasıl gördüklerine dikkat ederek inceliyor; ardından, devletler arasındaki ilişkileri, siyasi rejimleri ve kapitalizmi tartışarak, bu konuları yaşanmış olaylar ışığında değerlendiriyor. Kitabın temel özelliği, tarihsel analiz, karşılaştırmalı sosyoloji ve siyaset kuramını kısa ve özlü bir çalışmada derinlikli analizlerle birleştirebilmesinde yatıyor.

_

John A. Hall

1970 yılında Oxford University’den lisans, 1972’de Pennsylvania State University’den yüksek lisans ve 1976’da LSE’den doktora derecesini almıştır. 1999-2002 yılları arasında Belfast’taki Quuen’s University’de konuk profesör, 2000-2004 yıllarında ise Copenhagen University’de Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Fahri Profesörü olarak dersler vermiştir. İlgi alanları arasında devlet, kapitalizm, milliyetçilik, sivil toplum, modernite ve sosyoloji kuramı gibi başlıklar bulunmaktadır.