Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Cihan Dizdaroğlu tarafından hazırlanan çalışma, Soğuk Savaş sonrasında evrilmeye başlayan NATO-AB ilişkilerindeki işbirliği fırsatlarının yanı sıra çatışma alanlarını da analiz ediyor. Çalışma, NATO-AB arasında kurumsal bir bağ tesis etmek amacıyla, uzun müzakereler sonrasında hayata geçirilen ve “Berlin-artı” düzenlemelerini de içeren belgelere rağmen, iki örgüt arasında hala etkin bir işbirliğinin kurulamamış olmasının temel nedenlerini araştırıyor. Ardından, başta AB üyesi olmayan NATO üyelerine uygulanan ayrımcılık olmak üzere, halen varlığını sürdüren kurumlararası ayrışma ve ikilik gibi sorunların NATO ile AB arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine bakıyor. Son olarak, iki örgüt arasındaki işbirliği çabaları ve müzakerelerin Türkiye’yi ve Türkiye’nin güvenlik politikalarını nasıl etkilediğini de ele alıyor.

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM NATO-AB İlişkilerinde Altın Yıllar
Soğuk Savaş Döneminde NATO-AB İlişkileri
Soğuk Savaş Sonrası NATO-AB İlişkileri

İKİNCİ BÖLÜM NATO-AB İlişkilerinde Kaygılı Yıllar
Avrupa Birliği’nin Kaygıları
Türkiye’nin Kaygıları
NATO’nun Kaygıları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NATO-AB İlişkilerinde İşbirliği Dinamikleri
Kâğıt Üzerinde NATO-AB İşbirliğinin Esasları
Sahada İşbirliği: Tatbikat ve Operasyonlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NATO-AB İlişkilerinde Çatışma Dinamikleri
Üçüncü Taraflara Ayrımcılık: Türkiye ve Kıbrıs’ın Çifte Vetoları
Kurumsal Yapı, İmkan ve Kabiliyetlerin İkiliği
Kurumlararası Ayrışma

SONUÇ
Kaynakça
Dizin

_

Cihan Dizdaroğlu

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda doktora adayı olarak çalışmalarını yürütmekte, aynı zamanda Rektör Asistanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. 2006-2010 yılları arasında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Dış Politika Çalışmaları Programı bünyesinde araştırmacı olarak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Türk Dış Politikası gibi konularda çalışmıştır. Halen Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği bünyesinde ulusal ve uluslararası nitelikli araştırma ve eğitim projelerinde araştırmacı ve asistan olarak görev yapmakta, Uluslararası İlişkiler dergisinin genel koordinatörlüğünü yürütmektedir.


Sinem Akgül Açıkmeşe

2011’den bu yana Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1998), yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları-Uluslararası İlişkiler (2001) ve Jean Monnet bursiyeri olarak London School of Economics-European Studies programlarından (2002) aldı. Türkiye Bilimler Akademisi doktora bursiyeri olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği-Uluslararası İlişkiler programından doktora derecesine hak kazandı (2008). London School ve Economics’te misafir doktora öğrencisi (2005-2006) ve University of California-San Diego’da misafir araştırmacı (2005) olarak bulundu. 2009-2011 arasında TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Açıkmeşe, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin Genel Sekreterliği (2008’den beri) ile Uluslararası İlişkiler dergisi yardımcı editörlüğü (2009-2013) ve European Review of International Studies dergisinin alan editörlüğü (2013’ten beri) görevlerini yürütmektedir. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergiler ile kitaplarda makaleleri yayınlanan Açıkmeşe’nin akademik ilgi alanları arasında Güvenlik çalışmaları, Avrupa güvenliği, Avrupa bütünleşmesi, Avrupa Birliği ile AB-Türkiye ilişkileri bulunmaktadır.