SSCB’nin dağılmasını izleyen yıllarda Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler çok hızlı bir artış gösterdi. 2001 Nisan’ında Moskova’da düzenlenen akademik bir etkinliğe sunulan tebliğlerden derlenmiş olan bu kitap, yayınlandığı dönemde konuya artan ilginin ihtiyaç duyduğu tarihsel perspektifi sunmayı hedefliyor. Rusça olarak Moskova’da Rusya Bilimler Akademisi tarafından da yayınlanan kitapta, politik, ekonomik ve kültürel ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Çarlığı arasındaki ilişkilerden başlayarak günümüze kadar getiriliyor.

_