Prof. Dr. Cemil Oktay’ın bu kitabında yeralan metinler, yazarın Türk siyasi kültürünün tarihî kökenleri üzerine görüşlerini içeriyor. Kitapta yer alan, Siyasetname ve Adaletname’lerden başlayarak Osmanlı siyasi düşüncesi üzerine, Tursun Bey’in siyaset tanımından Kanun-Esasî tahlillerine, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına, aydınlar ve halk üzerine yazılmış denemelere kadar yer alan makalelerin hepsinin siyasal kültürümüze katkı sayıyor ve bu okumaların zihin dünyamızda yeni tartışmalar yaratacağına inanıyoruz.

Takdim

1 Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Çark-ı Felek (La Fortuna) Anlayışı

2 “Hum” Zamiri’nin Serencamı: Kanun-u Esasî’nin İlanına Muhalefet Üzerine Bir İnceleme
Giriş
“Hum” ve İktidar
“Kitap” ve Olaylar
“Âlem-i Medeniyetin Terakkiyat-ı Hazırası”
“Tarafgiran” ve “Hilâfgiran” Karşı Karşıya!..
Sonuç Yerine: Arkadi Vapuru İstim Üstünde!..

3 “...Ve Bunun Gibi Tedbîre Siyaset Dirler”: Tursun Bey’in Siyaset Tanımı Üzerine Notlar

4 “Nâs ile İstinas Alâmet-i İflâs”: Aydın-Halk İlişkileri Üzerine Bir Deneme

5 “Âlem-i Medeniyetin Terakkiyat-ı Hazırası”

6 Yargı Bağımsızlığı ve Siyasi Kültür
Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Anlamı: Çoğulcu Toplum ve Bağımsız Yargı
Türkiye’nin Siyasi Gelişmesinde Çoğulculuk ve Bağımsız Yargı

7 Bizans Siyasi İdeolojisinden Osmanlı Siyasi İdeolojisine

8 Liberal Siyasi Düzenler Hakkında Notlar

9 Likya Federasyonu’nun Siyasi Kültür Temelleri

10 “Tahammül Edilebilir Yasalar” ve Çoğulcu Demokrasi

11 Aydınlar da Değnek Üzerinden Atlar...

Bu Kitapta Yeralan Makalelerin Yayınlandığı Kaynaklar

Dizin

Cemil Oktay Siyasi Kültür Okumaları’ndaki makalelerin hemen her birinde, hatta her satırında bir siyaset bilimcinin sağlam tarih bilgisi ve aynı zamanda analitik kurgusunun da olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
Namık Sinan Turan

https://www.academia.edu/32163778/Cemil_Oktay%C4%B1n_Kaleminden_Siyasi_K%C3%BClt%C3%BCr_Okumalar%C4%B1

_

Cemil Oktay

1944’te Çanakkale’de doğan Prof. Dr. Cemil Oktay, orta öğrenimini Çanakkale Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1966’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora öğrenimini Fransa’da Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales de Paris II’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ile Siyasal Bilgiler fakültelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Paris Nanterre Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi’nden emekliye ayrıldı. Halen Yeditepe Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görevli olan Oktay’ın başlıca kitapları şunlardır: Siyasal Sistem ve Bürokrasi (Birinci Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1983; İkinci Baskı, Der Yayınları, 1997), Siyaset Yazıları (Der Yayınları, 1998), Hum Zamirinin Serencamı (Bağlam Yayınları, 1991), Siyaset Bilimi İncelemeler (Alfa Yayınları, 2003; Beşinci Baskı, 2011). Ayrıca Türkçe ve Fransızca makaleleri, kitap bölümleri, çevirileri bulunmaktadır.