İnsan hakları, eleştirel hukuk ve siyaset felsefesi konularında günümüzün öndegelen hukukçularından olan Costas Douzinas’ın İnsan Hakları ve İmparatorluk – Kozmopolitanizmin Siyasi Felsefesi adlı bu önemli eseri, hukuk ve siyaset felsefesinde eleştiri ile direnişin rollerini incelerken, bunların yaratmış oldukları toplumsal paradoksları ele alıyor. Gerçekten, bugün de insan hakları güç ve tahakküme karşı bir savunma aracı olmaya devam ediyor. Ancak bu noktada Batı dünyası, şiddet kurbanlarının kurtarıcısı rolüne soyunarak, bu bölünmüş dünyada, insan haklarının idealist, evrensel duruşunu tersine çevirmiş; insan haklarını bu yolla insan hayatını düzenleyen bir araca, dolayısıyla kamu iktidarının ve kişisel isteklerin ifadesine dönüştürmüştür.  Douzinas, bu kitabında yeni dünya düzeninin yarattığı sorunları, günümüzde hukukun işleyişini, adalet kavramının egemenlikle içiçe geçişini, entelektüel ve akademik eleştirinin amfi ile devlet bürokrasisinin çarkı arasında köprü kurabildiği yerleri keşfediyor. Yazara göre bu çalışmanın en önemli yanı ise direnişin siyasal felsefesini geliştirme çabasıyla, eleştirel kuramı yakın tarihin siyasal ve hukuki özellikleriyle biraraya getirmesi.

    1  BİRİNCİ KISIM İnsan Haklarının Paradoksları

    3  BİRİNCİ BÖLÜM İnsan Haklarının Sonu (mu)?

           8  İnsan Hakları Nedir?

         16  Bir İdeanın Kısa Tarihi

         28  Soykütüksel Komplikasyonlar

  37  İKİNCİ BÖLÜM Kimlik, Arzu, Haklar

         40  Haklar ve Kimlik

         49  Haklar ve Arzu

  55  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İnsancıllığın Bin Bir Yüzü

         55  Hümanizm ve İnsan Hakları

         62  Askerî İnsancıllık

         71  İnsancıllığın Riskleri

         84  İnsancıllık Siyaseti

         90  İnsancıllığın ‘Öteki’si

  95  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Hakları Siyaseti

         95  Haklar ve Metafizik

       101  Haklar ve Dışlama

       106  Siyaset Olarak Haklar

117  BEŞİNCİ BÖLÜM Biyopolitik Düzende Özgürlük

       117  Disiplin Toplumundan Denetim Toplumuna

       128  Biyo-İktidar Döneminde Hukuk ve Haklar

       134  Biyopolitik Bir Dünyada Özgürlük Üzerine

137  İKİNCİ KISIM Yeni Dünya Düzeninin Normatif Kaynakları

139  ALTINCI BÖLÜM İmparatorluk mu, Kozmopolitanizm mi?

159  YEDİNCİ BÖLÜM Antik, Modern,
Postmodern Kozmopolitanizm

       159  Antik Kozmopolitanizm

       167  Modern Kozmopolitanizm

       172  Postmodern Kozmopolitanizm

187  SEKİZİNCİ BÖLÜM İnsan Hakları: Değeri Olmayan
Bir Dünyanın Değerleri mi?

209  DOKUZUNCU BÖLÜM Uluslararası Hukukun
Kısa Süreli İhtişamı ve Uzun Süreli Buhranı

       213  Kosova ve Hukukun Ahlâkiliği

       221  Irak ve “Hukuksuz Dünya”

       229  İmparatorluk İdeolojisi Olarak Pragmatizm

       239  İmparatorluğun Anayasası

       247  Arasöz: Uluslararası Hukukçunun Varoluş Sorunu

251  ONUNCU BÖLÜM Savaş, Şiddet, Hukuk

       251  Adil Savaşın Kısa Tarihi

       266  Şiddetin Normatif Gücü

       273  Kolluk Olarak/ve Savaş

       276  “Şok ve Dehşet” veya Hayali İmparatorluk

       285  Şiddet ve Normatiflik İlişkisine Dair Yedi Sav

287  ON BİRİNCİ BÖLÜM Çıplak, Teolojik
ve Kozmopolitan Egemenlik

       289  Çıplak Egemenlik

       292  Hukuk Söylemenin/Yargının Metafiziği

       295  Teolojik Egemenlik

       303  Egemenlik ve Adalet

       307  Kozmopolitan Egemenlik

311  ON İKİNCİ BÖLÜM Sonsöz: Gelmekte Olan Kozmopolitanizm

321  Kaynakça

333  İsim Dizini

337 Kavram ve Yer Dizini

Yunan düşünür Costas Douzinas kallavi bir kitap boyunca insan haklarını tahlil etmiş ama mesafeyi hiç kaybetmemiş. Antik Yunan'ın yurttaşından insanın ortaya çıkışına, doğal hukuktan pozitivizme, ulus devletten moderniteye insan haklarının seyrini izlemesinin yanında geri dönüşlerle yükseliş, duraklayış ve yeniden yükseliş aşamalarını ilerici değil döngüsel bir kavrayışla analiz etmiş. Yazar bu yöntemiyle tarihsel ilerlemeciliği reddederken insan haklarının evrimsel değil paradoksal yapısını esas almış.
Çiğdem Zehra Özcan, 26 Mart 2018, Cumhuriyet

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kitap/948703/Costas_Douzinas_tan__insan_Haklari_ve_imparatorluk_.html

Sadece radikal teorinin değil, aynı zamanda radikal politikanın yenilenmesine de önemli bir katkı.
Slavoj ŽiŽek

Doğrusu, güçlü ve etkili bir argüman... insan haklarında yasal statü ve ahlak sorununa en özgün katkılardan biri.
Drucilla Cornell

... bugüne kadar yayınlanmış en ciddi insan hakları kuramı çalışması.
Bill Bowring, King’s College Law Journal

_

Costas Douzinas

Günümüzün tanınmış insan hakları ve eleştirel hukuk profesörü Costas Douzinas, 1951’de Yunanistan’da doğdu. Öğrenciliği sırasında Albaylar Cuntası’na karşı yapılan öğrenci direnişlerine katılan yazar, 1974’te İngiltere’de London School of Economics’te master ve doktorasını tamamladı. Strasbourg’da insan hakları eğitimi aldıktan sonra Lancaster ve Middlesex üniversitelerinde ders verdi. 1992’de Londra Üniversitesi, Birkbeck College’de Hukuk Fakültesi’nin kuruluşunda yeralan ve 1996’dan 2000’e kadar burada bölüm başkanlığı yapan Douzinas, halen Birkbeck Institute for the Humanities’in direktörlüğünü yürütmektedir. Konuk profesör olarak Atina, Paris, Selanik ve Prag üniversitelerinde de dersler veren Costas Douzinas, 2013’te “ Kitleleri Yeniden Düşünmek – Hukuk, Şiddet ve Demokrasi” konulu bir konferans için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bulundu. Yazar şu anda Syriza üyesi olarak Yunan parlamentosunda Pire milletvekilidir. Yazarın dilimize çevrilen kitaplarının yanısıra bazı eserleri şunlardır: Krizde Felsefe ve Direniş
(Metis Yayınları, 2015), Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları (NotaBene, 2015), The End of Human Rights (2000), Critical Jurisprudence (Adam Gearey ile birlikte, 2005), Adieu, Derrida (2007), Nomos and Aesthetics (2009), The Meaning of Human Rights (Conor Gearty ile birlikte, 2014), The Paradox of Human Rights (2015), Syriza in Power (2017).