“CHP, Özellikle burada kapsanan dönemden sonra (1925 –1945) ‘devlet partisi’ olmuştu. TBMM genel kurul toplantılarının, genellikle törensel onaylama işlevleri görmelerine karşılık, grup toplantılarında eleştiri ve tartışmaların bulunma olasılığı yüksektir. Genel kurul tutanağı formatında basılmış olanlar, buradaki yedi taneden mi ibarettir? Cumhuriyet Arşivi’ndeki tasnif edilmemiş evrak arasında, gayri matbu zabıtlar var mıdır?(…) Cumhuriyetin ilk yıllında nelerin olup, belirli yandaşlıklarda olsa, yakın tarihle ilgilenen herkesin malumudur. Ama bu belgelerde, o dönemin yaşanan olayları günlük bir gazetede okur, televizyon seyreder gibi olanca ayrıntıları ile buluyoruz. Bu çalışmanın Cumhuriyetimizin kuruluş döneminin temel taşlarını daha iyi kavramamıza yardım edeceği şüphesizdir.

_