Düzenli (yasal) göç olgusunun yanı sıra, özellikle düzensiz (yasadışı) göç hareketleri bugün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çeşitli tartışmalara neden olmaktadır.  Akdeniz kıyısındaki AB sınır ülkelerinin şehirlerine yönelik göç akımlarının oluşturduğu olguları ve üstesinden gelinmesi gereken güçlüklerin anlaşılması ve kent yönetimlerinde somut stratejilerin belirlenmesi çabalarına katkı vermeyi amaçlayan bu çalışmada, İspanya ve İtalya ile Türkiye örnekleri incelenmektedir. Bu üç ülkeden İstanbul, Bolonya, Treviso, Sevill ve Jimena de la Frontera kentleriyle ilgili vaka analizlerine yer verilen kitabın, göç üzerine çalışan akademisyenlere ve bu konuda çalışan siyaset üreticilerine faydalı olmasını diliyoruz.

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Türkiye

1 Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi
Ahmet İçduygu - Kristen Biehl

2 Örnek Vaka Analizi: İstanbul
Kristen Biehl

İKİNCİ BÖLÜM İtalya

3 İtalya, Göç Veren Bir Ülkeden Göç Alan Bir Ülkeye
Giovanna Marconi

4 Örnek Vaka Analizleri: Bolonya ve Treviso
Marcello Balbo

5 Örnek Vaka Analizi: Bolonya
Alice Poli

6 Örnek Vaka Analizi: Treviso
Mauro Bellun

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İspanya

7 İspanya, Göç Veren Bir Ülkeden Bir Göçmenler Ülkesine
Julio Pérez Serrano, Marcela Iglesias, José Joaquín Fernández Alle

8 Örnek Vaka Analizleri: Sevilla ve Jimena de la Frontera
Julio Perez

9 Örnek Vaka Analizi: Sevilla
Ángeles Castaño Madroñal - Erica Bredy

10 Örnek Vaka Analizi: Jimena da la Frontera
Margarita Martín Carballo - Sofía Pérez de Guzmán Ester Ulloa Unanue

Dizin

Suriye meselesi, sığınma hareketleri konusunu hem toplumların hem devletlerin gündemine sıcak şekilde getirdi, ama bu yeni bir olgu değil. ‘70’lerin sonundan itibaren Afganistan olayı, İran’daki rejim değişikliği, Irak, Kürt sorunu, Arap Baharı dediğimiz süreçler neticesinde son 30 yıldır Türkiye’yi ve Avrupa’yı etkileyen sığınma hareketleri var.
Ahmet İçduygu
21 Eylül 2015, T24

https://t24.com.tr/haber/turkiyedeki-multecilerin-yasal-statusu-ne,310381

_