115 görüşmeci ile yüz yüze derinlemesine yapılan mülakatlar, katılımlı gözlemler ve doküman incelemeleriyle elde edilen verilere dayanan bir buçuk yıllık bu çalışma, kentlerde yaşayan Suriyeli sığınmacıların gündelik hayat deneyimlerine ve gündelik yaşama tutunma pratiklerine odaklıdır. Yazarlar şu sorulara yanıt arar: Yerleşik bir kültürün var olduğu bir topluma kısa sürede şehir kültürünü etkileyecek kalabalıkta bir göçmen kitlesinin gelmesi, gündelik hayatı nasıl etkilemektedir? Sığınmacılar yabancısı oldukları şehirde yaşama tutunmak için neler yapmaktadırlar, yaşama tutunurken hangi taktikleri geliştirmektedirler? Gaziantep ve Kilis özelinde Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları uyum sorununun sebepleri nelerdir? Bu iki şehrin ahalisinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili oluşmuş olumlu-olumsuz kanaatler nelerdir? Bu kanaatler “strateji” ile hangi alanlarda temas ediyor? Bu kanaatler bir çatışmayı mı besliyor yoksa bir uyumu mu? İdari yapının sığınmacılara bakışı bir “istisna” haline tekabül ediyor mu? Sığınmacılar etrafında oluşturulan “simülasyon”, son kertede gerçeği üretmeye devam edebiliyor mu, yoksa gerçeğin kendisini alt ettiği bir uygulama haline mi dönüşmüş durumda?_x000D_

Suriye’de fitne oldu, savaş çıktı. Gençliğimin çalındığını düşünüyorum, bizim müstakbel hep harap oldu, gitti._x000D_
Halepli Emced

Önsöz

Giriş

Metodoloji
Alan/Mekân, Evren Seçimi ve Örneklem
Veri Toplama Süreci, Analizi ve Yazımı
Gözlem Süreci
Görüşme Süreci
Doküman İnceleme ve Görsel Veriler

Göç Yazını ve Suriyeli Göçü
Mülteci, Sığınmacı, Göçmen ve Misafir
Göç, Akrabalık İlişkileri ve Sosyal Ağlar

Sosyal Dışlanma
Ekonomik Dışlanma
Mekânsal Dışlanma
Kültürel Dışlanma
Politik Dışlanma
Söylemsel Dışlanma

Sığınmacıların Türkiye’ye Geliş Süreci
Simülasyonlar ve Hakikatler
Yerlinin Stratejisine Karşı Sığınmacının Taktiği
Kesişmeler ve Çarpışmalar

Kamusal İmkânlara Erişim
Yardımlara Erişim: Devlet Kurumları, Sivil ve Siyasal Toplum
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Seyahat İmkânlarına Erişim
Konaklama İmkânlarına Erişim
Kentteki Sığınmacının Gözünden Çadırkent
Konut Tercihinde Uç Taktik
Komşuluk İlişkileri: Mesele, Sadece Dil mi?
Damgalanan Suriyeli Kimliği
Bir Dönüm Noktası Olarak 11.08.2014 Cinayeti
Çalışma İmkânlarına Erişim
Birikimini Tüketmek
İstihdam mı, Sömürü mü?
Ailede Birden Fazla Kişinin Çalışması
İnformelin Kıskacında
İşportacılık: Mekânsız Bir Taktik
Atık Toplayıcılığı
Sanayi Sitesinde, Fabrikalarda Sığınmacı İşçi Olmak
Girişimci Esnaflık Denemeleri: Dükkân Açmak
Türk Bayrağı: Var Olmanın Dayanılmaz Pragmatizmi
Emeğin Dolaşımı ve Sermayenin Transferi
Eğitim Hizmetlerine Erişim
Serbest Zaman Kullanımı

Mehcerde Suriye’yi Yeniden Yaratmak: Arabsat, Hummus, Şavırma, Jöleli Saç, Bonesiz Hijab

Öteki Sığınmacılar
Suriyeli Türkmenler
Suriyeli Abdallar
Suriyeli Kürtler
Eşcinsel Sığınmacılar

Halep'ten Kilis'e Bir Evlilik Hikâyesi

Suriye’ye Geri Dönüş

Sonuç

Kaynakça

Dizin

“Hayatları ve tüm müstakbelleri harap olan sığınmacılara” hediye edilen bu nadide çalışma, ülkemizde hangi statüde bulundukları halen netlik kazanmamış olan “Suriyeli” vatandaşlar ile ilgili bilmek istediğiniz birçok hususu ihtiva eden kıymetli bir rehber kitap ve sosyolojik pusula niteliğindedir.
Mehmet Yuva, 22 Şubat 2017, Aydınlık

https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/mehmet-yuva/2017-subat/mustakbel-hep-harap-oldu

_

A. Banu Hülür

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2002 yılında lisans ve 2006 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Ocak 2014’te Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda inançlara yönelik söylemin ideolojik inşası konulu doktorasını tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde görev yapan yazar Yeni Medya ve Toplum (2016, Literatürk) kitabının bölüm yazarı ve eş editörüdür.


A. Çağlar Deniz

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, Gazi Üniversitesi SBE Din Sosyolojisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gören Deniz, doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. University of Delaware’de (2012-2013) misafir araştırmacı, Univerza v Ljubljani’de (2014) ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nde (2015) misafir hoca olarak bulundu. Yazarın daha önce yayımlanmış eserleri şunlardır: Vatansız Aşk (Yakamoz, 2002) ve Türk Modernleşmesinde Düşünsel Dönüşümler (Anahtar Kitaplar, 2013), Öğrenci İşi (İletişim, 2015), Hafıza Yelpazesi (2014, E). Ayrıca Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları (2015, Orion), Öteki Muhafazakarlık (2016, Phoenix), Yeni Medya ve Toplum (2016, Literatürk) adlı kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. Deniz, TRT tarafından hazırlanan Öğrenci İşi adlı belgeselin de danışmanlığını yapmıştır. Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir.


Yusuf Ekinci

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans, Gaziantep Üniversitesi SBE Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Çalışmalarını çeşitli yayınlarda kitap bölümü olarak ve çeşitli süreli yayınlarda makale şeklinde yayımladı. Türkiye’de İslam ve Sol (Vivo Yayınevi, 2014), Öteki Muhafazakârlık (Phoenix, 2015) ve Kent Fragmanları (Phoenix, 2016) adlı derleme eserlere kitap bölümleriyle katkıda bulundu. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrenimine devam etmektedir. 2010 yılından bu yana Gaziantep’te öğretmen olarak çalışmaktadır.