Bilindiği gibi kapitalizmin 1970’lerde içine girdiği krizi aşmak ve toplumsal güç ilişkilerini sermaye lehine yeniden düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan neoliberal küreselleşme stratejisi, sistemin krizinin derinleşmesiyle sonuçlanmıştır. Eylül 2008’de finans piyasalarında yaşanan şiddetli sarsıntıdan bu yana küresel ekonomi ile birlikte, neoliberal paradigma ve  kapitalist sistem  çok bariz bir biçimde krize girdi._x000D_
_x000D_
İşte Nergis Mütevellioğlu ve Sinan Sönmez’in derlediği ve on makalenin biraraya getirildiği bu kitapta, küresel kapitalizmin ve özel olarak sistemin bir çevre ülkesi konumundaki Türkiye ekonomisinin 21. yüzyılın başındaki durumu ve yapısal açmazları incelenerek, küresel krizin arka planına ve sistemden kaynaklanan nedenlerine ışık tutuluyor._x000D_
_x000D_
Kitapta, neoliberalizmin hegemonyası altında Türkiye’de yaşanan köklü dönüşümün, ekonomi, toplum, siyaset ve devlet üzerindeki etkilerinin  özet bir bilançosu çıkarılmaktadır. Bu bilanço, toplumsal gerçekliğin neoliberal savları doğrulamadığını ortaya koymakta;  neoliberal dönüşümün doğurduğu sosyal ve ekonomik sonuçlar ile toplumsal gereksinmeler arasındaki derin çelişkiye açıklık kazandırmakta, neoliberal politikaların, emek ile sermaye arasındaki sınıfsal çelişkiyi keskinleştirdiğini göstermektedir._x000D_
_x000D_
Türkiye’nin krizi nasıl bir ekonomi, toplum, devlet ve siyaset yapısı ile karşıladığını değerlendiren bu eser,  krizin muhtemel etkilerinin öngörülebilmesine  de açıklık sağlıyor.

_