İyi bir yaşam nedir? Böyle bir yaşama ulaşmak, onu sürdürmek için neler yapmalıyız? Acaba herkes “benim hayattaki amacım çok fazla para kazanmaktır” dediğinde bu ne anlama gelecektir?_x000D_
Böyle bir amaç “iyi bir yaşam”ı getirecek midir? Ünlü ekonomist Robert Skidelsky ile oğlu felsefeci Edward Skidelsky, beraber kaleme aldıkları bu çalışmada işte bu sorulara cevap ararken, daha fazla para kazanma arzusunun biçimlendirdiği ekonomik doyumsuzluğa ve “artık yeter” dememizi önleyen psikolojik eğilime karşı önemli tezler geliştiriyor. Keynes’in 1930’da yazdığı “Torunlarımızın Ekonomik Olanakları” makalesinde öngördüğü kehanetinin gerçekleşmemesinden yola çıkan yazarlara göre, serbest piyasa ekonomisi; işverenlere çalışma saat ve koşullarını istedikleri gibi düzenleme gücü verirken, bizim de içimizdeki “rekabetçi”, “statü elde etmeye yönelik” tüketim eğilimini alevlendirip, para kazanmayı insanlığın temel ticari güdüsü haline getirmekte, bu da doyumsuzluğu beslemektedir. Skidelsky’ler kitaplarında, felsefe ve ekonomi biliminin bakış açılarını, bu iki disiplinin birbirine ihtiyacı olduğu düşüncesiyle biraraya getirirken; kapitalizmin yarattığı servetin uygar bir kullanıma sokulması gerektiğini de vurguluyorlar.

Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Keynes’in Yanlışı
Keynes’in Kehanetinin Kaderi
Ortalamalarla Gelen Yanılgı
Keynes’in Kehaneti Neden Tutmadı?
Çalışmak İçin Yapılan Baskı
Doyumsuzluk

İKİNCİ BÖLÜM Faust Pazarlığı
Ütopya Fikri: Düşten Tarihe
Ekonomistler: Açgözlülükten Kişisel Çıkara
Edebi Metafor Olarak Faust
Karl Marx’ın Gerçekleşmeyen Kıyamet Beklentisi
Ödenmeyen Bedel: Marx’tan Marcuse’ye

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Servetin Yararları
Avrupa ve Asya’daki Ekonomik Tavırlar
İyi Yaşamın Gözden Kaybolması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mutluluk Serabı
Mutluluğun Çok Kısa Tarihi
Mutluluk Ekonomisi
Mutluluk Ekonomisiyle İlgili Yanlışlık Nedir
Ölçme Sorunları
Etik Sorunlar

BEŞİNCİ BÖLÜM Büyümenin Önündeki Sınırlar: Doğal mı, Ahlaki mi?
Büyümeye Konan Sınırlar
Çevreciliğin Etik Kökleri
Doğayla Harmoni

ALTINCI BÖLÜM İyi Yaşamın Ögeleri
Temel Mallar
Temel Malları Gerçekleştirmek

YEDİNCİ BÖLÜM Fare Yarışından Çıkış Yolları
Erdeme Yeniden Dönüş
Temel Malları Gerçekleştirmek İçin Toplumsal Politika
Temel Gelir
Tüketim Yapma Baskısını Azaltmak
Reklamları Azaltmak
Uluslararası Sonuçlar

Dizin

Robert ve Edward Skidelsky zekice kurgulanmış bu eserinde, soyut kavramları sorunsuzca inşa ederek –felsefeden kamu politikasına kadar– ortaya somut bir yapı koymaktadır. Dünyanın Büyük Buhran’a girmesiyle Keynes’in bu çağının ötesindeki denemesinin göz ardı edildiğine dikkat çekmektedir. Daha iyi bir gelecek için bu çağrıyı bir daha görmezden mi geleceğiz?
Jon Cruddas MP, The Independent

21.inci yüzyılda yaşamın anlamı nedir? Modern insanın varlık amacı sadece daha büyük ev, daha güçlü araba, daha çok giyim-kuşam, velhasıl sınırsız bireysel tüketim hırsına indirgenebilir mi? Skidelsky’lerin tüketim toplumunun içerdiği medeniyet anlayışına yönelik derin eleştirileri ufkunuzu açacaktır.
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, İstanbul Bilgi Üniversitesi

_

Edward Skidelsky

1992-1995 yılları arasında Oxford’da felsefe ve teoloji okuyan Edward Skidelsky, mezun olduktan sonra dört yıl boyunca STK, yayınevi ve düşünce kuruluşlarında çalıştı. 2000 yılında Oxford’a geri dönen Edward Skidelsky, Siyaset Bölümü’ne girerek Ernst Cassirer üzerine doktora yapmaya başladı. Humboldt University’de iki yıl misafir öğrenci olarak bulundu ve kaleme aldığı Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture (Princeton University Press) adlı eser 2009 yılında yayınlandı. University of Exeter’de Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Robert Skidelsky

1939 yılında dünyaya gelen Robert Skidelsky, Jesus College’ta tarih okuduktan sonra, Nuffield College’ta eğitim hayatına devam ederek burada araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Doktora tezi olan ilk kitabı Politicians and the Slump (Macmillan), 1967 yılında yayınlanmıştır. Ardından British Academy’de araştırma görevlisi olarak devam eden Skidelsky, 1970’de John Hopkins University’de doçent olmuştur. 1978 yılında University of Warwick’te profesörlüğe yükselen Skidelsky, 1990 yılında aynı okulun Ekonomi bölümüne katılmış, daha sonra burada emeritus profesör olmuştur. Üç bölüm olarak yazdığı Keynes biyografisiyle (Hopes Betrayed, 1883-1920 [Macmillan, 1983], The Economist as Saviour, 1920-1937 [Macmillan, 1992] ve Fighting for Britain, 1937-1946 [Macmillan, 2000]) birçok ödül kazanmıştır. Robert Skidelsky’nin yayınlanmış diğer eserleri şunlardır: English Progressive Schools (Penguin, 1967), Oswald Mosley (Holt, Rinehart and Winston, 1975), Interests and Obsessions: Historical Essays (Macmillan, 1993), The World After Communism: A Polemic for our Times (Macmillan, 1995), Keynes (Oxford University Press, 1996), Keynes: The Return of the Master (Allen Lane, 2009).