Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi’nin amacı ilgili konulardaki kamunun yaptığı harcamaların izlenebilmesi için yöntem önermek ve izleme formatını STK’lara sunmak, kamu harcamalarını izlemeyi amaçlayan kişi, STK ya da platformlar için kaynak olarak kullanılabilecek yazılı malzeme üretmektir. Bu kılavuzlarda yer alan bilgiler, teknikler ve veriler kullanılarak, kamunun sosyal güvenlik, sağlık, sosyal yardım harcamalarını, askeri harcamalarını, eğitim, çocuk, gençlik ve engellilere yönelik harcamalarını ayrıntılı olarak hesaplayabilmek ve bu alandaki gelişmeleri yıllar itibariyle izlemek mümkün olacaktır.

ÖNSÖZ

GİRİŞ VE ÖZET: TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA YÖNELİK KAMU HARCAMALARI

1. ÇOCUĞA YÖNELİK HARCAMALARI İZLEME YÖNTEMİ VE KAPSAM

2. ÇOCUĞA YÖNELİK HARCAMALARIN İZİNİ SÜRMEK
2.A. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Alanındaki Harcamalar
2.A.1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)
2.A.2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)
2.A.3. GAP İdaresi, İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğü
2.A.4. Sosyal Destek Programı (SODES)
2.A.5. Çocuğa Yönelik Toplam Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Harcamaları
2.B. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Alanındaki Harcamalar
2.B.1. ÇSGB, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dezavantajlı Gruplar Dairesi
2.B.2. ÇSGB, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
2.B.3. Çocuk İşçiliği ile Mücadele için Toplam Harcamalar
2.C. Çocuğa Yönelik Sağlık Alanındaki Harcamalar
2.C.1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
2.C.2. Sağlık Bakanlığı, Yeşil Kart Hizmetleri
2.C.3. Sağlık Bakanlığı, Yeşil Kart Dışı Sağlık Hizmetleri
2.C.4. Kamu Personeli Tedavi ve İlaç Harcamaları
2.C.5. Çocuğa Yönelik Toplam Sağlık Harcamaları
2.D. Çocuğa Yönelik Adalet Alanındaki Harcamalar
2.D.1. Adalet Bakanlığı, Çocuk Cezaevi ve Eğitimevleri
2.D.2. Adalet Bakanlığı, Çocuk Denetimli Serbestlik Bürosu
2.D.3. Adalet Bakanlığı, Çocuk Gözetim, Eğitim ve İyileştirme İşleri Bürosu
2.D.4. Adalet Bakanlığı, Çocuk ve Aile Mahkemeleri
2.D.5. Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Polisi
2.D.6. Jandarma Genel Komutanlığı, Çocuk Merkezleri
2.D.7. Çocuğa Yönelik Toplam Adalet Harcamaları

3. ÇOCUĞA YÖNELİK TOPLAM HARCAMALAR

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
EKLER
EK 1: Veri Kaynakları
EK 2: Çocuğa Yönelik Harcamaların İzlenmesinde İnternetten Ulaşılamayan Veriler
EK 3: Çocuğa Yönelik En Büyük Harcama: Eğitim Harcamaları
EK 4: Türkiye’nin Çocuğa Yönelik İmzaladığı Uluslararası Sözleşmeler
EK 5: 2011-UNICEF Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu Yönetici Özeti
EK 6: AB 2011 İlerleme Raporu’nda Çocuk Hakları
EK 7: Anayasa ve Çocuk Hakları İletişim Ağı’nın
Yeni Anayasa’da Çocuk Haklarına İlişkin Önerileri
SUMMARY
KAYNAKLAR
DİZİN

_

Ayşe Beyazova


Gözde Durmuş


Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.