Kıbrıs Üniversitesi’nde Sosyal Antropoloji profesörü olan Yiannis Papadakis, bu kitabında, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü, bugüne kadar bildiğimiz tarihsel perspektiften ve bizim dışarıdan bakışımızdan çok farklı bir biçimde, kendi tanık olduğu olaylardan yola çıkarak anlatıyor. Papadakis’in 1990’lı yıllarda adanın iki tarafında tarih, bellek ve unutma üzerine yapmış olduğu doktora araştırmasının sonuçlarını içeren kitapta, bugün de her iki tarafın paylaştığı karşılıklı güvensizlik ve korku duygularının arkaplanı irdeleniyor.

Çeviri Üzerine

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Konstantinopolis (Haziran-A¤ustos 1990)
Yola Çıkış
Varış
Aya Sofya
Barbarları Beklerken
Soydaş
Koruyucu Melek
Ağız Hijyeni ve Özgürlüğü
Görkemli İmparatorluklar
YaralıMarksist
Konstantinopolis Turu
Reddediş
Ben Neyim?
Ata’nın Doğuşu
İsimlerin ve Ünvanlar›n Adam›
Tarihi Değiştiren Adam
Askeri Müze
Zorba Türk mü?
Görünmez İnsanlar
Son Yurttaş
Türkçe Bilmeyenler ‹çin Küçük Bir Tarihi Filmleri Seyretme RehberiÖlülerin Bölgesine Dönüfl
Afrodit
Yola Çıkış

İKİNCİ BÖLÜM Lefkosia (Ekim 1990-fiubat 1991)
Başlangıç
Yerli Bir Kıbrıslı Türk
Hayatî Soru
Casus
Kilise Çanları ve Hocanın Ezanı
Sütanneler ve Diğerleri
Aşağı Mahalleler
Tahtakallas
Akritik Mahalleler
Askerlik Hatıraları
Satılık Olmayan Bisiklet
Sahile Gitmemek
Hayalet Bir Kasabaya Dönüş İçin Bavul Hazırlığı
Unutmam
Ölülerin Bölgesine Geri Dönüş
Afrodit
Müsaade İstendi
Enformasyon Dairesi
Tavsiye
Babamın Vedası
Özgür Topraklardan Ayrılışı
Ölü Bölge’nin Diğer Tarafına Geçerken

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lefkoşa (Mart 1991)
Ölü Bölge’nin Di¤er Taraf›na Geçerken
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nin İşgal Ettiği Topraklara Varış
Evlat Edinme
Dezenformasyon Dairesi
Hoş Geldin Yemeği
Hayatî Soru
Kanlı Noel
Yeşil Hat
Barbarlık
Her Şeyin Başlandığı Yer
Sahile Gitmemek
Yaş Saymak
Bir Aile Dostu
Lemesos
Paranoya
Önyargılar
Savaş Sonrası Modası
Barış İçin Savaş
Evim Evim Güzel Evim
Dostça Fısıldaşmalar, Kızgın Sesler
“Şizofren Kıbrıslı Rumlar”
Sağ ve Sol
Tehlikeli Kıbrıslılar
Karasakal
Türkler, Kıbrıs Türkleri, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslılar
Fanatik Hıristiyanlar
Tahtakale
Kadınlar Köyü
Duvar Süsü Enosis
Milli Mücadele Müzesi
Unutmayacağız
Bir Casusun Doğum Günü?
1 Nisan
Ölülerin Bölgesine Geri Dönüfl
Afrodit
Tavsiye
Üvey Babamın Vedası
Ölü Bölge’nin Diğer Tarafına Geçerken

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Lefkoşa/Lefkosia (Nisan 1991- Ocak 1992)
Ölü Bölge’nin Diğer Tarafına Geçerken
Kıbrıs Rum Tarafına Varış
Soruşturmanın Sonraki Aşlaması
Enfeksiyonlar
Hava Tahminleri, Cüce Filler ve Kıbrıs Sorunu
Tahtakallas mı Tahtakalas mı?
Akritik Mahalleler
Taktakalas Göçmen Yerleşim Alanı
KIT (Kıbrıs İstihbarat Teşkilatı)
Görünmez İnsanlar
Askerlik Hatıraları
Resmî Geçit Sorunları
Olimpiakos
Ofreas
Sarının Yükselişi
Kısmî Anılar
Umut
Bölünmüş Lefkosia, Üniter Lefkoşa
Dışkı Yönetimi
Ölü Bölge’nin Hikâyesi
Doğum ve Ölü Bölge
Ölü Bölge’nin İnsanları
Ölü Bölge’nin Dili
Ölü Bölge’nin Hissiyatı
Milli Mücadele Müzesi
Hafıza ve Unutmak
Ölülerin Bölgesine Geri Dönüş
Afrodit

BEŞİNCİ BÖLÜM İstanbul (Temmuz- Eylül 1992)
Geleceğin Yurttaşlığına Merhaba
“Beni Sevecekler mi?”
Sorular
Savaş’ın Doğum Günü Partisi
Askerlik Hatıraları
Eve Dönen Bir Kahramanı Karşılamamak
Oyunculuk Sorunları
Kurtların Arasında
İhanet
Açık Sırlar, Gizli Gerçekler
Ölü Bölgelerin Göçebeleri
Hafıza ve Unutmak
Ölü Bölgesi’ne Dönüş
Afrodit

ALTINCI BÖLÜM Pila/Pile (Eylül 1994 - Eylül 1995)
Müstakbel Casusa Hoş Geldin
Gözetleme
Birlikte Var Olmak ve Çatışma
Ölü Bölgelerin Gücü
Görünüşler ve Dil
Jumbo Karides, Viski ve Adidas
Karanlık İşler
Hile
Kıbrıs Türk Kahvehanesi
“Baş Belası Hoca Pyla’da Rahatsızlık Yarattı”
Seçimler
“Denktafl Pyla’nın Türk Olduğunu Söyleyerek Tahrik Etti”
Futbol ve Ölü Bölgeler
Ortada Yaşamak
Pyla’yı/Pile’yi Haberlefltirmek
Kardeşlerin Kardeşleri ve Düşmanların Düşmanları Üzerine
Sağ ve Sol
Hafıza ve Unutmak
Ölülerin Bölgesine Dönüş
Not
Temel Kaynaklar ve Ek Okumalar İçin Öneriler
Dizin

Sonuçta her şey iki tarafın travmalara dayanan korkularına ve karşı tarafın acılarını anlama ve kendi yanlışlarıyla yüzleşme konusunda çaba göstermemesinde kitleniyor.
Yiannis Papadakis, 6 Mart 2017, BBC Türkçe

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39179388

_

Yiannis Papadakis

Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde doçent olarak görev yapmakta olan Yiannis Papadakis, doktora derecesini Cambridge Üniversitesi’nden aldı ve Churchill College’de araştırma görevlisi oldu. Türkiye’de, Kıbrıs’ın her iki yakasında ve “Ölü Bölge”de yer alan karma köy Pyla/Pile’de alan araştırmaları yaptı. Divided Cyprus: Modernity, History and Island in Conflict (Indiana University Pres, 2006) adlı kitabın editörlerindendir. Ayrıca Postcolonial Studies’te (2006) yayımlanan Kıbrıs konulu çalışmanın da editörüdür. Etnik çatışma, milliyetçilik, hatırat ve okullar için tarih konularında da birçok çalışması yayımlanmıştır.